• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İstihdamda Güvencesizlik Artıyor:

Haziran Ayında Kayıt Dışı İstihdam 9 Milyon 675 Bine Yükseldi

TÜİK’in Şubat ayında verdiği işgücü-istihdam verilerine göre kayıt dışı istihdam yüzde 33,8 olarak görülürken, Haziran ayında kayıt dışı istihdam yüzde 36,4’e çıktı.  Böylelikle Şubat’ta 8 milyon 463 bin olan kayıt dışı istihdam, 1 milyon 222 bin artışla 9 milyon 675 bine çıkmış oldu.

17.09.2014

Kayıt dışı istihdamın tarım ve  tarım dışı oranlarına baktığımızda, Şubat ayında kayıt dışı istihdamda tarımın payı yüzde 47,8 iken Haziran ayında bu oranın  yüzde 51,3'e yükseldiği görülüyor. Tarımda yer alan bu kayıt dışı nüfus daha çok küçük üretici ve ücretsiz aile işçilerinden oluşuyor.

Kayıt dışı istihdamdaki artışta ücretlilerin payı yüksek

Şubat-Haziran döneminde 1 milyon 222 bin artan kayıt dışı istihdamın içerisine işverenler, kendi hesabına çalışanlar ve ücretsiz aile işçileri de dahil edilirken bu sayının  464 bini  ücretli ve yevmiyeli  işçilerden oluşuyor. Tarımda kayıt dışı ücretli ve yevmiyeli sayısında artış 260 bini bulurken 204 bin kişi de tarım dışında kayıtsız ücretli olarak istihdam edildi.

Tarım dışında artış gösteren kayıt dışı ücretli istihdamının çoğu inşaat, turizm, ticaret ve emek yoğun imalat sanayinde, madencilikte bulunuyor.

Ücretli ve kayıtsız işçilerin yarısı tarım işçisi

Şubat-Haziran döneminde 812 bin kişi ücretli olarak işe alınırken bunun yüzde 57’sini oluşturan 464 bin kişinin kayıt dışı istihdam edildiği anlaşılıyor. Bu 464 bin kayıt dışı ücretli istihdamın da yüzde 56’sının tarım işçisi olduğu görülüyor.

Kadın istihdamı kayıt  dışı şekilde artıyor

Sigortasız kadın istihdamında özellikle Şubat-Haziran döneminde büyük bir artış yaşandı. Kayıtsız kadın çalışan oranı Şubat ayında yüzde 46,6’dan Haziranda yüzde 50,7’ye çıktı.

Şubat-Haziran döneminde toplam istihdamda gerçekleşen 1,5 milyon artışta kadınların payı 664 bin ile yüzde 43 olarak görülüyor. Ancak, kadınların  638 bini, yani yüzde 96’sı kayıt dışı  istihdam ediliyor.

TÜİK verilerine göre kadın istihdamının toplam istihdamdaki payı yüzde 30’u ancak buluyor. Bu oran içerisinde çalışan kadınların yüzde 51’e yakınının kayıt dışı çalıştığı görülüyor. Şubat-Haziran döneminde kadın istihdamında gerçekleşen 664 bin artışın  638 bini kayıt dışı olduğu düşünülürse kadın istihdamında gerçekleşen kısıtlı bir artışın dahi neredeyse tamamının kayıt dışı olduğu ortaya çıkıyor.