• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

HER ALANDA EŞİTLİK SENDİKAYLA GELECEK

Kadınların Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 8 Mart Kutlu Olsun!

08.03.2024

Yüzyıllar önce, sanayinin gelişimiyle birlikte kitlesel olarak çalışmaya başlayan kadınların, çalışma yaşamındaki sorunları da başladı. Toplumdaki cinsiyete dayalı eşitsizliklerin bir yansıması olarak iş yaşamında da bu eşitsizliklerin tekrar üretildiğini görüyoruz. Kadınların sendikalardan önce birlikler kurmaya başlaması, sendikalarda örgütlenme arayışına girmesi de bin sekizyüzlü yılların sonundan beri hep gündemde olmuştur. Günümüzde hala, kadınlar sendikalı olmak istedikleri için toplu olarak işten atılıyor, işten atılmayanlar da baskılarla yıldırılmaya çalışılıyor.

Tüm bu mücadelelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve bütün ülkelerdeki kadınların uluslararası dayanışmasını, mücadele deneyiminin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Uluslararası Kadınlar Günü ise bu sene 114. kez kutlanıyor. Yüz yılı aşkın süredir verilen mücadelede ne kadın işçilerin talepleri değişti, ne de sosyal haklar konusunda çok fazla ilerleme kaydedildi. Mevcut haklar ise ancak sendikalı işyerlerinde tam olarak uygulanabilmekte. Eşitliğin egemen olduğu, şiddet, taciz ve mobbingin, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı bir çalışma yaşamı için her işyerinde bir sendika olması zorunludur.

Toplumdaki eşitsizlikler, kadınların eğitim, ekonomi, siyaset ve sağlık alanlarında geride kalmasına yol açıyor. Ülkemizde, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde otuz altı iken, istihdamda yer alan kadınların oranı yüzde 31.4. Bu rakam, güvenceli, kayıtlı işlerde çalışan kadınlar için geçerli. Buna ek olarak pek çok kadın güvencesiz, çok düşük ücretli, insan sağlığına uygun olmayan ortamlarda ve koşullarda çalışıyor. Kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı % 30.8, çalışabilecek durumda olan her yüz kadından 12’si işsizlikle karşı karşıya. İnsana yakışır iş koşullarının sağlanması, güçlü bir sendikal örgütlenmeyle sağlanabilir.

Kadınlarla erkekler arasındaki ücret açığı yüzde yirmi civarında. Yönetim kademelerinde yer alan kadınların oranı yüzde yirmiyi geçmiyor. Tüm bu dezavantajlı durumu tersine çevirmek, kadınların hem iş yaşamında hem toplumsal yaşamda ve yaşamın her alanında cinsiyet ayrımına uğramadan, eşit bireyler olarak yer alma mücadelesinin en önemli mevzilerinden birisi de sendikalardır. Bu nedenle, bu sene 8 Mart şiarımız “Her alanda eşitlik, sendikayla gelecek”.

Kadına yönelik şiddet, canalıcı bir sorun olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.  Geçtiğimiz yıl öldürülen kadınların sayısı üç yüzü geçti. Üç yüzün üzerinde kadının yaşamı haksız yere elinden alındı. Bu senenin ilk iki ayında öldürülen kadınların sayısı şimdiden 70’i buldu. Türkiye’de her on kadından 4’ü şiddete uğruyor, ülkemizde ortalama olarak bir saatte ah en az 15 kadının şiddete uğradığını biliyoruz. İstatistikler bu kadar kötü bir tablo çizerken şiddeti sona erdirebilecek yasaların hayata geçirilmesi konusunda ısrarımızı sürdürüyor, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin ülkemizde onaylanması talebimizden vazgeçmiyoruz. Her platformda bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Petrol-İş Sendikası olarak buna yönelik çalışmalarımız, kampanyalarımız sürecektir.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmak, bu suça ortak olmak demektir. 7 Ekim 2023 tarihinden beri hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçmişken. Açıklamalara göre, hayatını kaybedenlerin yüzde yetmişi kadın ve çocuklardan oluşuyor. 8 Mart vesilesiyle, savaşların olmadığı, barışın egemen olduğu bir dünya temennimizi dile getiriyor, savaşsız, sömürüsüz bir dünya talebimizi tekrar ediyoruz.

Tüm kadınların 8 Mart, Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Çalışma yaşamındaki eşitsizliklere, cinsiyet ayrımcılığına, şiddet, taciz ve mobbing’e dur demek için, kadınlar sendikalara!

Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan