• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Hindistan Greve Hazırlanıyor

03.10.2017

Hindistan sendikaları Modi hükümetinin işçi karşıtı politikalarına yönelik büyük bir eylem çağrısı yaptı.

Sendikalar 9 Kasımdan 11 Kasıma kadar yüz binlerce işçiyi hükümetin işçi karşıtı politikalarını protesto etmek için sokağa çağırdı. İşçiler ülkenin her yerinde grev için hazırlanmaya çağrıldı.

Hem sanayi hem de hizmet sektöründeki toplam 10 sendikal merkez ile birlikte bağımsız sendikal federasyonların da katıldığı 8 Ağustos'ta Delhi'de ülke çapında örgütlenen bir kongre yapıldı. Kongrede Modi hükümetinin sermaye yanlısı ve halk karşıtı politikaları konusunda ciddi endişeler duyulduğu dile getirildi.

Kongre dört maddelik bir eylem programı belirledi. Bu program bütün ülkede işçileri harekete geçirecek kapsamlı bir kampanya, 9-11 Kasım 2017 tarihlerinde Delhi'de yapılacak 3 günlük bir protesto gösterisi ve hükümetin halk karşıtı politikalarına karşı ülke çapında yapılacak olan grev hazırlıklarını da içeriyor.

Toplantı sonrası yayınlanan bildiride sosyal harcamalardaki kesintilerle işsizlik meselesinin kötüye gittiğini, temel ihtiyaç mallarındaki fiyat artışını ve örgütsüz sektörlerde işçilerin yoksulluğunun derinleştiğini belirtiliyor.

Modi hükümeti ülkedeki en geniş toplumsal mutabakat platformu olan Hindistan İşçi Konferansı tarafından getirilen taşeron işçiler için eşit ücret ve asgari ücret normları konusundaki ortak önerileri uygulamayı reddederek mevcut toplumsal mutabakatın altını oymaya devam ediyor.

Hindistan sendikaları emek karşıtı iş kanunu reformlarını kınıyorlar.  Hükümetin mevcut sosyal güvenlik altyapısını yok eden sosyal güvenlik yasası çıkarmak için harekete geçmesine karşı çıkıyorlar. Hükümet, işçiler tarafından oluşturulan 300 milyar dolardan daha fazla değeri olan bu  sosyal güvenlik fonunu gasp etmeye çalışıyor ve onun yerine  ''sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması'' adı altında bu fonu borsada spekülasyonlara açık bir hale getiriyor.

IndustriALL yönetim kurulu üyesi aynı zamanda IndustriALL'a üye INMF'nin ve ulusal sendikal merkez INTUC'nun başkanı G.Sanjeeva Reddy yaptığı açıklama da:  ''Hindistan'ın sendikal hareketinde büyük bir birlik var. Modi hükümetinin emek karşıtı politikaları sendikaları işçi sınıfının çıkarlarını korumak için birlikte eylem yapmaya zorluyor. Sendikal hareket mücadeleye devam edecek.'' dedi.

Konferansı örgütleyen sendikalar:

1-Hindistan Ulusal Sendikalar Kongresi (INTUC)
2-Tüm Hindistan Sendikalar Kongresi (AITUC)
3-Hindistan Kimya İşçileri Federasyonu (HMS)
4-Hindistan Sendikalar Merkezi (CITU)
5-Tüm Hindistan Birleşik Sendika Merkezi (AIUTUC)
6-Sendika Koordinasyon Merkezi (TUCC)
7-Serbest Çalışan Kadınlar Örgütü (SEWA)
8-Tüm Hindistan Sendikalar Merkez Konseyi (AICCTU)
9-Sendika Kongresi Birliği (UTUC)
10-İlerici İşçi Federasyonu (LPF)