• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Hindistan'da kadınları güçlendirme eğitimi

25 ve 26 Şubat 2015 günlerinde, Hindistan'daki IndustriALL üyesi sendikalardan 25 kadar kadın, liderlik ve yöntem eğitimi için Kalküta şehrinde bir araya geldi.

26.03.2015

Giriş konuşmalarından sonra kadınlar, çalışmaktan ve ev işlerinden kaynaklanan ağrıların vücudun hangi bölgelerinde ortaya çıktığını saptamak için beden haritası çıkarma çalışması yaptılar. Kadınlar daha çok migren, stres ve kaygıdan kaynaklanan baş ağrıları, uzun saatler çalışmaktan kaynaklanan omuz ağrıları, yemek yapmaktan ve süpürmekten kaynaklanan dirsek ağrıları, el ve ayak bileği, parmak ve eklem ağrıları ve sırt ağrıları çekiyorlar. Düzensiz yemek saatleri ve kaçırılan öğünler nedeniyle sindirim bozuklukları, hijyen koşullarına uygun olmayan tuvaletler yüzünden idrar yolu enfeksiyonları çekiyorlar. Yetersiz beslendikleri için kadınların çoğu kansız. Kadınların omurgaları ağır yüke ve ev işinin ağırlığına maruz kalıyor. Ağrıların büyük bölümü bedensel ve zihinsel stres ve zorlanmayla ilgili.

Kadınlar işyerlerini değerlendirirken, birçoğunda uygun tuvalet koşulları bulunmadığını saptadılar. Kamu şirketlerinde, sözgelimi çelik sanayisinde, tuvalet koşulları iyiydi, havalandırma ve aydınlatma yeterliydi. Öte yandan öbür fabrikalarda kadınlar için tuvalet yoktu. Öğlen yemeklerini bulundukları yerlerde yemek zorundaydılar. Çelik sektöründe sadece erkekler yönetici olabiliyordu. Sürekli işçiler ikramiye alıyordu, geçici işçiler ise 500 rupi bile almıyordu. İş müfettişlerine fabrikalara gelmemeleri için rüşvet veriliyordu.

Kalküta'daki gemi yapım sendikasından kadınlar önceleri durumlarının berbat olduğunu, ama sendikanın devreye girmesinden bu yana çok daha iyi olduğunu açıkladılar. Ayrıca işyerlerinde merkezi klima, ayrı mutfak ve tuvaletler vardı. Anahtarları kadınlardaydı. Sendikanın işe el koymasından beri daha kaliteli üniformalar, güvenlik donanımı ve ayakkabılar veriliyor. Artık kadınlar ve erkekler için ayrı ilkyardım odaları var. Faaliyet halinde bir cinsel taciz komitesi var.

Tekstil fabrikasından bir kadın dokuma işinde tozun yoğun olduğunu anlattı. Kadınların kişisel koruyucu donanımı ve eldivenleri yoktu. Tuvalet dışardaydı. Uygun bir dinlenme alanları yoktu. Yiyecekleri bozuluyordu. Fabrika yakınında yiyecek-içecek otomatlarının bulunduğu alan hijyen koşullarına uygun değildi. Sendika taşeron işçilerinin asgari ücreti için mücadele veriyor. Bütün kadınlar taşeron işçisi. Pamuk ve çırçır işi mevsimlik. Bu nedenle, pamuk ve çırçır işçilerini örgütlemek zor. 

SEWA (Bağımsız Çalışan Kadınlar Birliği) üyesi kadınlar kotların apreleme, ütüleme ve paketleme işlemlerini Gucarat eyaletinde yapıyorlar. İş üç bölümden oluşuyor. Kadınlar iplikleri kesiyorlar. Bütün gün ayakta çalışmaları gerekiyor. Çatı çinko kaplı. 8-9 saatlik çalışma karşılığında kadınlar ancak 100 rupi kazanabiliyor. Başka istihdam seçenekleri yok.

SEWA'dan Ramuben, SEWA'ya katıldıktan sonra özgüven kazandığını söylüyor. “Eskiden örtünürdüm ve kaçgöç kuralına uyardım, ama SEWA'ya katılmak benim ve öbür kadınların hayata açılmamıza yardımcı oldu.”

Kadınlar geri dönüşüm işinde, gemi söküm işinin belli aşamalarında çalışıyorlar. Eritilecek plastik parçaları ayırıyorlar. Güvenlik donanımları, sağlık merkezleri yok. Bazan parmaklarını kaybediyorlar. Duman zaman zaman dayanılmaz hal alıyor. Kadınların sendikası, iş güvenliği yok.

Kadınlar eğitim çalışmasında rol canlandırma oyunu oynadılar. Bu etkinlik, kadın çalışmalarının önemi ve kadın ile erkeğin ailedeki rolleri gibi konuların açıklık kazanmasını sağladı. 

Kadınlar ve kadın çalışmaları şimdilerde Hindistan'da gündemde olan bir konu. Ama ailede son söz hâlâ babanın. Uzlaşmayı sağlayan ve özveride bulunan ise anne. 

Hindistan'da IndustriALL'un bir kadın komitesi var. Ayrıca her eyalette bir koordinatör olacak. Bu girişimlerin kurumlaşması gerekiyor, aksi takdirde her şey yöneticilerin keyfine bağlı olacak. Hedeflerden biri, kadın işçilerin lider olabilmesi. Atölye çalışmasındaki kadınlar, Asha Sehgal'ın liderlik üzerine düzenlediği bir oturuma katıldılar ve kendilerinin birer lider olduğu sonucuna vardılar.

Güney Asya'da yürütülen birçok projede kadınlarla ilgili bölümler olması gerekiyor. Kadınlar eğitim ve propaganda amacıyla kullanılmak üzere hazırlanacak kitap üzerine görüş alışverişi yaptılar. Kitapta özellikle şu konuların yer alması gerekiyordu: toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet onyargısı, kadınların iş sağlığı ve güvenliği, cinsel taciz, tuvaletler, kadınlar için kişisel koruyucu donanım.

Atölye çalışmasında kadınlar, kadın komitesinin varlığının ve kadınlarda liderliğin gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. 

Kadınlar aralarındaki iletişimi sürdürmek için bir “what’s app” grubu kurdular.