• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

13 ülkeden 100 kadar delege katıldı

ICEM Dünya Lastik Konferansı yapıldı

Dünya örgütümüz ICEM’in düzenlediği Dünya Lastik Konferansı 6-7 Nisan 2006 günlerinde İstanbul’da yapıldı. Konferansın son oturumunda, lastik sektöründeki sendikal çalışmalarla ilgili eylem planı görüşülerek kabul edildi.

07.04.2006

On üç ülkeden sektör sendikalarının yüz dolayında delegesinin katıldığı konferansta lastik sektöründeki gelişmeler, ana sorunlar ve sendikal stratejiler ele alındı. Konferansa şu ülkelerin sendika temsilcileri katıldı: ABD, Almanya, Belarus, Brezilya, Britanya, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, İspanya, Japonya, Romanya, Rusya, Türkiye.

Konferans’ta, lastik ve kauçuk sektöründe faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin yol açtığı sektörel yeniden yapılanmanın ICEM’i ve ona üye örgütleri yeni sorunlarla karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için ICEM’in ve üyesi örgütlerin yeni koordine stratejiler geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

Konferans çerçevesinde düzenlenen panele ise sektördeki Freudenberg, Goodyear, Michelin ve Bridgestone çokuluslularından sendikal ağ temsilcileri ve ICEM Lastik Sektörü Sorumlusu Michael Wolters katıldılar. Panelde sendika ağları, küresel çerçeve sözleşmeler ve Avrupa İşletme Konseyi konuları tartışıldı.

Konferansın son oturumunda, lastik sektöründeki sendikal çalışmalarla ilgili eylem planı görüşülerek kabul edildi.

Delegelerin oybirliğiyle kabul edilen ICEM eylem planının ana noktaları şunlar:

  • Sektördeki çokuluslu şirketler bağlamında kurulan sendikal ağların yapısı ve işleyişi daha etkinleştirilmelidir.

  • Küresel çerçeve sözleşmeler konusunda sektör temelinde standartlaşmaya gidilmeli ve bağıtlanan küresel sözleşmelerin sayısı artırılmalıdır.

  • ICEM’in başlattığı taşeron işçiliği kampanyasının yürütülmesi daha etkinleştirilmeli ve ICEM sorunla ilgili diğer küresel federasyonlarla birlikte davranmalı, bu konuda uluslararası koordine bir strateji oluşturulması sağlanmalıdır. Ulusal sendikal örgütlerin taşeron işçiler konusunda strateji oluşturmasına ICEM katkı ve destek vermelidir.

  • Toplumsal cinsiyet sorunu bağlamında ICEM, Kadın Komitesi’yle koordine bir şekilde bir eylem programı oluşturmalı, eşit değerdeki iş için eşit ücret ve istihdamın her aşamasında fırsat eşitliği politikasını hayata geçirmeye yönelik aktif bir çalışma yürütmeli ve bu çerçevede işletmelerde denetim mekanizması kurmalıdır.

ICEM’in enerji ve kimya sektörlerine ilişkin dünya konferansları ise bu yılın Kasım ayında Antiller’deki Trinidad-Tobago’da yapılacak.