• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2 yıldır süren proje Ankara'da değerlendirildi

ICEM, Türkiye projesini tamamladı

ICEM'in yaklaşık iki yıldır süren Türkiye projesinin nihai değerlendirme toplantısı 29-30 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Değişik ülkelerin sektör sendikalarından isimlerin katıldığı konferansta örgütlenme ve sosyal diyalog projesi değerlendirildi.

30.11.2010

ICEM'in yaklaşık iki yıldır süren Türkiye projesinin nihai değerlendirme toplantısı 29-30 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Konferansa değişik ülkelerin sektör sendikalarından şu kişiler katıldı: Hans Hupkes, Hollanda FNV Bondgenoten Sendikası Genel Başkan Danışmanı,Manfred Warda, ICEM Genel Sekreteri, Kemal Özkan, ICEM Kimya ve Lastik İşkolları Sorumlusu, Celil Çoban-Mail Ürker, Hollanda FNV Bondgenoten Sendikası, Mats Svensson, İsveç IF Metall Sendikası, Michael Wolters, Almanya IG BCE Sendikası Uluslararası İlişkiler Sorumlusu, Jorgen Juul Rasmussen, Danimarka Elektrikçiler Sendikası Başkanı, Jacques Caltot-Christophe Quarez, Fransa Kimya ve Enerji Sendikası FCE/CFDT, Dimitra Penidis-Isabelle Verhaegen, Belçika CSC Sanayi ve Enerji Sendikası.

ICEM üyesi Türkiye sendikalarının yönetici ve uzman kadrolarının katıldığı konferansta sendikamızı Genel Başkan Mustafa Öztaşkın başkanlığında altı kişilik bir heyet temsil etti.

ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda, federasyonun son iki yılda Türkiye sendikalarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar ve üç küresel federasyon (ICEM-IMF-ITGLWF) arasında devam eden işbirliği süreci hakkında genel bir rapor sundu.

ICEM Kimya ve Lastik İşkolları Sorumlusu Kemal Özkan'ın 2009-2010 yıllarında yürütülen proje çalışmaları hakkındaki raporundan sonra, projeye destek veren değişik ülke sendikalarının temsilcileri görüş ve değerlendirmelerini sundular.

Zorluklara karşın olanaklar görülüyor mu?

Değişik ülke sendikalarının temsilcileri özellikle şu saptamada birleştiler: Türkiye'de sendikal çalışma ve örgütlenme gerçekten çok zor bir süreç. Yürürlükteki yasalar bu zorluğu daha da pekiştiriyor. Türkiye'deki sendikalar bu zorlukları sürekli vurguluyorlar. Ama bu zorlukların yanı sıra var olan fırsatlar ve olanaklar acaba yeterince görülüyor ve kullanılıyor mu? Bu soruya kolayca evet cevabı verilemez.

İlk günün bu oturumunda Türkiye sendikalarının da katıldığı canlı bir tartışma yaşandı. Sendikamız uzmanlarından İsmail Hakkı Kurt, Türkiye sendikal hareketinin dışarıdan doğru kavranmasını sağlamak amacıyla, hareketin iç dinamikleri üzerinde duran bir sunum yaptı.

Bu bağlamda yapılan tartışmada, Fransa Kimya ve Enerji Sendikası'nın (FCE/CFDT) Kimya Bölümü Sorumlusu Jacques Caltot, Petrol-İş'i kastederek, Türkiye'de bir sendikanınilginç bir örgütlenme ve tanıtım kampanyası başlattığını, geçen seminerlerden birinde bununla ilgili bir belgesel izlediklerini ve etkilendiklerini söyledi. Ve şöyle dedi: “Demek, her şeye rağmen, Türkiye'de de güzel şeyler oluyor. Birileri çalışıyor.”

Konferansın son oturumunda, ICEM Kimya ve Lastik İşkolları Sorumlusu Kemal Özkan, ICEM'in, projenin geleceğine ilişkin görüşünü açıkladı ve projenin gelecekte şu üç seçenek üzerinden ilerleyebileceğini belirtti:

  • Sendikal örgütlenmede uluslararası araçların kullanılması;

  • Avrupa'daki (Almanya, Fransa, Hollanda ve Kuzey Avrupa'daki) çokuluslularla ilgili proje çalışmaları yapılması;

  • Güvencesiz ve düzensiz istihdam konusunda proje çalışmaları yapılması.

İkili görüşmeler

Konferans sırasında Alman sendikası IGBCE'nin Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Michael Wolters ile görüşüldü. Kendisine Novamed'dekison durum kısaca iletildi. Daha sonra bir mektupla daha ayrıntılı bilgi iletileceği söylendi. Wolters mektup eline geçince, IGBCE olarak durumu değerlendireceklerini ve ne yapabileceklerine karar vereceklerini vurguladı.

Öte yandan, Demoişyeri konusunda Fransa'daki CFDT'ye bağlı Kimya ve Enerji Sendikası'nın Kimya Bölümü Sorumlusu Jacques Caltot ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Christophe Quarez ile görüşüldü. Birinci görüşmeyi genel başkanımız yaptı. Daha sonra Bursa Şube Başkanı Nuri Han sorun konusunda ayrıntılı bilgi verdi ve Demo'yla ilgili belgeleri içeren bir dosyayı Fransızlara iletti. Önümüzdeki günlerde sendikamız Fransız sendikasından bir heyeti Bursa'ya davet ederek Faureciaile Demo'dakidurumu yerinde incelemelerini isteyecek.