• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

75 ülkeden 840 delege katıldı

ICEM'in 4. Kongresi yapıldı

Uluslararası Kimya Enerji, Maden ve Genel İşçiler Sendikası Federasyonu'nun (ICEM) 4. Kongresi 22-24 Kasım 2007 tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapıldı. Kongreye yaklaşık 75 ülkeden 840 delege katıldı.

 

24.11.2007

Uluslararası Kimya Enerji, Maden ve Genel İşçiler Sendikası Federasyonu'nun (ICEM) 4. Kongresi 22-24 Kasım 2007 tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapıldı. Kongreye yaklaşık 75 ülkeden 840 delege katıldı.

Kongrenin sloganı küresel birlik ve küresel eşitlikti. Uluslararası işbirliği ve dayanışmanın yükseltilmesi gerekliliği, dünyada sendikal hakların, demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesi için  sendikaların elinden gelenin en iyisini yapması için çaba sarf etmelerinin önemi kongreye damgasını vurdu.

Ne insan hakları ne de sendikal haklar baskı altında tutulabilir

Kongrenin açılışında söz alan Tayland'lı sendikacılar, ülkelerindeki sendikaların anti demokratik yasalar ile karşı karşıya olduğunu belirterek bu durumun işçi sınıfının mücadelesi ile aşılabileceğini belirtti. Bütün dünyada  güvenliğin ve güvenli işlerin yok edilmeye çalışıldığını, yoksulluğun arttığını belirten evsahibi sendikalar buna karşı özgürlüğün, eşitliğin, insan onurunun ve başka bir dünyanın yaratılabileceği fikrinin altını çizdi.

ICEM Genel Başkanı Senzeni Zokwana yaptığı açılış konuşmasında kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Tayland sendikalarına yine büyük katkısı olan Japon sendikalarına teşekkür etti. Zokwana konuşmasının devamında Tayland'ın uygulamaya koyduğu ve sendikaları baskı altında tutan anti-demokratik yasaların bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti.

Adaletsizlikleri artıran küreselleşmeye karşı sendikal birliği yükseltelim

Zokwana sözlerini küreselleşmenin adaletsizlik,eşitsizlik ve baskı yaratan yıkıcı etkisinin her geçen gün daha da arttığını ve bu bağlamda hükümetleri gerek sendikal haklar gerekse insan haklarına saygı duymaya çağırdı.

Kongrenin bir diğer gündemi ise Dünya Emek Konfederasyonu'na bağlı olarak ve ICEM ile aynı sektörlerde faaliyet yürüten Dünya Endüstri İşçileri Federasyonu ile ICEM'in birleşmesiydi. Aynı sektördeki iki federasyonun birleşmesinin sendikal birlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Daha sonra faaliyet raporunun sunumunda söz alan ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda sendikal birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemde bulunduğumuzu belirterek, örgütsüzlerin örgütlenmesi ve işçilerin fazla çalıştırılmasına değindi. Yine Küresel Çerçeve Sözleşmeler'in (KÇS) öneminin altını çizen Warda KÇS'lerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Günümüz sendikacılığının başarısı küresel düzeyde işbirliği ve dayanışmaya bağlı

Sekretarya Raporu'ndan sonra önergelere geçildi. Özellikle üzerinde durulan önergeler KÇS'ler ve taşeron işçilik ile ilgili olarak hem ICEM Yönetim Kurulu hem de üye sendikalar tarafından verilen önergelerdi. Sekretarya Raporu üzerine söz alan Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın küresel bir dünyada yaşadığımızı, bunu asla unutmamamız gerektiğini ve bu bağlamda günümüzde sendikal hareketin de artık ulusal sınırları aştığını vurguladı. Günümüz sendikacılığının başarılarının küresel alanda işbirliği ve dayanışma üzerinden gerçekleşeceğini vurgulayan Öztaşkın, KÇS'lerin ICEM'in en büyük başarılarından biri olduğunu belirterek dünya sendikacılığının ICEM'e ihtiyacı olduğunu ve bu bağlamda ICEM'i güçlendirmemiz gerektiğini söyledi.

Petrol-İş'in Fresenius Medical Care şirketine bağlı olarak Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyet yürüten Novamed firmasında bir yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü grevde uluslararası dayanışmanın büyük önemi taşıdığını vurgulayan Öztaşkın, Novamed grevinin kadın hakları mücadelesi açısından da önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.

Taşeron işçiliğine karşı mücadeleyi yükseltelim

Kapitalizmin taşeron işçiliğini kullanarak bütün dünyada insanlığa kölelik koşullarını dayattığı vurgulanan önergelerde taşeron işçiliğinin önüne geçilmesi için şirketlere ve hükümetlere baskı yapılması gerektiği belirtildi.

Kongre, işçi sınıfına kölelik koşullarını dayatan, sendikal hakları için mücadele edenleri baskı altında tutan ve dünyayı felakete doğru sürükleyen neoliberal politikalara karşı küresel sendikal mücadelenin yükseltilmesi vurgulanarak sonlandırıldı.