• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM’li kadınlar sendikalarda kadın örgütlenmesini tartıştı

Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) tarafından düzenlenen Kadın Örgütlenmesi ve Sosyal Diyalog Semineri 15-16 Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ICEM’e bağlı sendikalarda görev yapan kadın sendikacıların ve Türkiye’den sektörde örgütlü sendika temsilcilerinin katıldığı seminerde, kadın emeği ve kriz, sendikal örgütlenme ve sendikalardaki kadın sorunları, temsili ve örgütlenmeleri konuşuldu.

16.12.2009

Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) tarafından düzenlenen Kadın Örgütlenmesi ve Sosyal Diyalog Semineri 15-16 Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde İCEM’e bağlı sendikalarda görev yapan kadın sendikacıların ve Türkiye’den sektörde örgütlü sendika temsilcilerinin katıldığı seminerde, kadın emeği ve kriz, sendikal örgütlenme ve sendikalardaki kadın sorunları, temsili ve örgütlenmeleri konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını Türk Sendikaları adına Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın yaptı. Konuşmasında küresel sendikal işbirliklerinin ve ağların önemine dikkat çeken Öztaşkın, Düzce’de yürütülen örgütlenme kampanyasında kullanılan farklı örgütlenme taktiklerine de vurgu yaparak, “Sendikaların güçlenmeleri ve etkinliklerini artırmaları için üye sayısını artırmaları gerekiyor bunun yolu ise Türkiye’deki sendikal hareketin en aktif güçleri olan gençleri ve kadınları örgütlemekten geçiyor” dedi.

Birinci günün öğleden önceki oturumda ICEM Türkiye Ulusal Proje Sorumlusu Kemal Özkan’ın projeyi ve ICEM’i tanıtan konuşmasının ardından, ICEM Kadın Bölümü Sorumlusu Carol Bruce konuştu. Bruce genel olarak insana yaraşır iş üzerinde durduktan sonra bunun en önemli ayaklarından birinin ebeveyn izni ve ücretli doğum izni ve anneliğin koruması olduğuna dikkat çekti.

Kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılıkların hâlâ giderilmediğine değinen Bruce, sendikalarda kadın temsiliyetinin istenilen düzeyde olmadığına vurgu yaptı. Bruce daha sonra krizin kadın emeği üzerine etkilerine değinerek finans sektörünü ve erkeklerin ağırlıklı olarak çalıştıkları sektörleri vuran bu krizin, kadın istihdamını çok da azaltmadığını söyledi.

Tartışma bölümünde söz alan Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen, erkek egemen bir toplumda yaşadığımıza vurgu yaptıktan sonra “İktidarı kimse paylaşmak istemez, erkekler de iktidarlarını paylaşmak istemiyorlar, o nedenle kadınların bir araya gelerek güçlenmesi, kendi haklarına sahip çıkması gerekir… Bu sendikalarda başka alanlarda da böyledir. Kadın özgür olmadan, toplum özgür olamaz” dedi.

Türkiye’deki sendikal hareketin eylem odaklı tarihini Lastik İş Sendikası Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman anlattı.

Öğle arasından sonra Petrol-İş Sendikası Kadın dergisi editörü Necla Akgökçe, Türkiye’de kamu ve işçi sendikaları içinde kadın temsiliyetini ve kadın örgütlenmelerini anlatan bir sunum yaptı.

Birinci günün son konuşmacıları Hollanda FNV Bondgenoton Sendikasından Anja Jongloed ve Demet Ekinci idi.

Konuşmacılar havaalanında hizmet görevlisi olarak çalışan işçilerin örgütlenme deneyimini paylaştılar.

İkinci günün ilk konuşmacısı İspanya FIA- UGT Sendikasından Antonia Martinez idi. Martinez kadına yönelik şiddet konusunda İspanya’da yürütülen çalışmalardan ve kurulan örnek bir sistemden bahsetti. 

Belçika CSC Chimie Energie Sendikası’dan İsabelle Verhaegen ile Dimitra Penidis, ülkelerinde yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde kadınların rolünü ve kadınların kreş, çocuk yardımı ve bakım konularındaki durumunu anlatan bir sunum gerçekleştirdiler.

İkinci günün son sunumunu ise Finlandiya Paperiliitto Sendikası’ndan Paivi Turtianien yaptı. Turtianien ülkelerinde kadın erkek eşitliği meselesinin olmadığını söyledikten sonra bir tek sendikal temsilde eşitliği sağlayamadıklarını, sendikaların yönetim kademelerinde kadınların bulunmadığını söyledi.

Yapılan sunumların ışığında çalışma grupları oluşturuldu. Atölye sunumlarından sonra Türkiye’de ICEM’e bağlı sendikalar arasında bir kadın çalışmaları formu oluşturulmasına karar verildi.