• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL ailesi büyümeye devam ediyor

Fas'ın en büyük ulusal sendikal merkezi Fas İşçi Birliği'nin (UMT) 20-21 Mart 2015'te Kazablanka'daki 11. olağan kongresi ve kuruluşunun 60. yıldönümü vesilesiyle, IndustriALL Küresel Sendika, halen üye olan yedi sendika ve üye adayı diğer sendikalarla birlikte ülkedeki çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

03.04.2015

Ulusal sendikal merkez UMT'nin 2000 delegeden oluşan kongresi “özgürlük, demokrasi ve sosyal adalet için birleşik mücadelemiz sürüyor” sloganı altında yapıldı.

Önemli politik simaların ve uluslararası delegelerin de konuk olarak katıldığı kongrede, Faslı işçilerin günlük yaşamlarını ve geleceğini etkileyen uluslararası sorunlar ve stratejik konular tartışıldı. Delegeler bölgesel, ulusal ve uluslararası koşullardaki köklü ekonomik ve politik değişimin işçilerin sosyal haklarını ve kazanımlarını olumsuz etkilediğini, bunun ise sendikal hareketin yeni stratejiler izlemesini gerektirdiğini vurguladılar.

Ortadoğu'da son yıllardaki ayaklanmalar sırasında Fas istikrarını nispeten korudu ve özellikle IndustriALL'un faaliyet gösterdiği sektörlere yabancı yatırımları çekmeye devam etti. Sözgelimi Renault'nun Tanca yakınlarında Melusa'daki fabrikasında, Dacia ve Renault markalarıyla ucuz arabalar üretilmektedir. Keza bir başka Fransız kökenli çokuluslu PSA Peugeot Citroen'in Fas'ta bir mühendislik merkezi vardır.

Boeing, Safran, Airbus, Bombardier ve United Technologies gibi büyük çokuluslu şirketlerin ilgisini çeken bir başka sektör ise havacılık-uzay sanayisidir. Verilen bilgilere göre, sektördeki doğrudan istihdamın mevcut düzeyi 2020 yılında iki katına çıkacaktır. Ülkede Delphi, Leoni, Dell, GDF Suez, Total gibi başka küresel şirketler de var.

Son dönemdeki ekonomik liberalleşmeden sonra çokuluslu şirketler ülkeye girerken ve girişimciler kârlarına kâr katarken, Fas sendikaları düşük ücretlere, çalışma koşullarındaki kötüleşmeye ve temel sendikal hak ihlallerindeki dizginsiz artışa karşı güçlerini birleştirmeye devam ediyor. Son olarak, işçilerin hak ve çıkarlarını savunmak ve geliştirmek için hükümete baskı uygulamak amacıyla, üç ulusal sendikal merkez (Fas İşçi Birliği UMT, Demokratik İşçi Konfederasyonu CDT ve Demokratik İşçi Federasyonu FDT) güçlerini birleştirdi.

2014 sonuna kadar, IndustriALL'un UMT'den iki ve CDT'den bir üyesi vardı. IndustriALL Yönetim Kurulu Aralık 2014'teki toplantısında CDT'den üç sendikanın daha üyeliğini kabul etti. IndustriALL’un Fas'taki üyeleri, uluslararası düzeyde eylemlerini koordine etmek için bir Ulusal Konsey kurdu. Kadın ve gençlik grupları da işbirliği içinde çalışıyor.

IndustriALL Küresel Sendika'nın üye sayısı kısa sürede artmış olacak. Renault, Peugeot, Leoni, Total gibi çokuluslu şirketleri örgütleyen sendikalar üyelik sürecini sonuçlandırmak üzereler. Üye örgütleri çatısı altında bir araya getiren Ulusal Konsey sendikal örgütlenme, güvencesiz çalışma ve sanayi politikası alanlarında aktif çalışma yürütmeyi hedefliyor.

IndustriALL Küresel Sendika'nın Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan Fas sendikal hareketiyle ilgili olarak şöyle dedi: “Fas sendikaları sendikal işbirliği ve uluslararası dayanışma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Tartışmalarımızdaki canlılık ve mücadele ruhu gerçekten umut ve cesaret veriyor. Fas'ta kadınların ve gençlerin sendikalara katılımının örnek niteliği taşıdığı inancındayım.”