• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu: Eriyen Ücretlerin Yükselmesi İçin Haydi Mücadeleye!

IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu 30 Kasım – 1 Aralık 2022 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde toplandı. Toplantıya yaklaşık 34 Avrupa ülkesinden yüzün üzerinde sendika temsilcisi katıldı.

03.12.2022

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı ve IndustriAll Avrupa Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Akyüz ile Petrol-İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse’de toplantı katılımcıları arasındaydı.

Açılış, gündemin onaylanması ve bir önceki Yönetim Kurulu tutanaklarının kabulünden sonra toplantının ana gündemini oluşturan “enerji fiyatları ve hayat pahalılığı krizi” başlıklı genel siyasi gündeme geçildi.

IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle bu bölümde yaptığı konuşmada enerji fiyatlarının daha önce görülmediği şekilde yükseldiğini, bu yükselişin aynı zamanda enflasyonu tetikleyen ana etken olduğunu, bugün itibariyle Avrupa Bölgesinde enflasyonun 10.7 olduğunu belirtti. Emekçilerin ücretlerinin reel enflasyon karşısında eridiğini, alım gücünün düştüğünü ve yoksulluğun arttığını vurgulayan Triangle, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ülkelerinin nüfusunun yüzde 53’ünün temel ihtiyaçlarını karşılayamadığının altını çizdi.

Büyük sermaye için muazzam kazanç fırsatları yaratan krizin yükünün emekçilerin sırtında olduğunu vurgulayan Triangle, enerji, çelik, ilaç ve otomotiv sanayinin krizde olduğunu vurguladı.

Avrupa’da asgari ücret ve reel alım gücünün gerilediğini belirten Triangle, buna karşı bütün Avrupa’da, sadece sendikaların değil tüm toplumsal kesimlerin de zaman zaman katıldığı, büyük çaplı protesto gösterilerinin bir süredir yaygınlaştığını vurguladı. Bu kriz döneminde fabrika taşımaları ve kapatmalara da tanık olunduğunu belirten Triangle, emekçilerin kayıplarının giderilmesi için toplu sözleşmelerin üye sendikaların gücü ölçüsünde güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Krizde ücret artışlarının enflasyonun artışının çok gerisinde kaldığını belirten Triangle, zenginlere servet vergisi, büyük şirketlerin vergilendirilmesi gibi önlem ve kaynaklarla krizden en olumsuz etkilenen halkın ve işçilerin kayıplarının telafi edilebileceğini belirtti.

Bu gündem konusu ile ilgili bir de panel yapıldı. IndustriAll Avrupa Genel Sekreterinin konuşmasından hemen sonra gerçekleştirilen panelde Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Çekya’dan katılımcı sendika temsilcileri ülkelerindeki durumu sundular. Genel olarak işçilerin alım gücünün düştüğünü, enerji fiyatlarının yükseldiğini belirten panelistler, çözüm olarak da ücretlerin yükseltilmesi, enerji fiyatlarına tavan uygulaması (narh) getirilmesi, zenginlerin ve şirketlerin vergilerinin artırılması ve bu gelirin emekçilere enerji harcamaları için sosyal destek olarak sunulması önerileri getirildi. Enerji sektörünün kamulaştırılması getirilen diğer öneriler arasındaydı. Çekya sendika temsilcisi Çekya’da elektrik enerjisi şirketinin kamu şirketi olduğunu ancak elektrik faturalarının yine de çok yüksek olduğunu belirtti. Sorunun ancak herkese insanca yaşanabilir adil bir ücretle çözülebileceğinin altı çizildi.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, bu panelin sunuma katkı ve tartışma bölümünde söz alarak bir konuşma yaptı. Türkiyede’ki enerji krizi ve hayat pahalılığı konusunda konuşan Akyüz, Türkiye’de enerji krizinin AB’ye göre çok hafif atlatıldığını belirten Luc Triangle’a da cevap verdi. Türkiye’de de enerji alanında kriz yaşandığının altını çizen Akyüz, 2022’nin başından bu yana AB’de yüzde 29 olan enerji enflasyonunun, Türkiye’de yüzde 90’ların üzerinde olduğunu belirtti. Yine aynı dönemde AB’de yüzde 27 artan akaryakıt fiyatlarının Türkiye’deki artışının yüzde 130’ları aştığını belirtti. Hem elektrikte hem de doğal gaz fiyatlarındaki artış oranının AB’deki artış oranından hayli fazla olduğunun altını çizen Akyüz, Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye’de asgari ücretin çok düşük olduğunu, işçilere uygulanan vergi dilimlerinin işçilerin omzunda büyük bir yük oluşturduğunu belirtti.

Toplantının devamında; Avrupa sanayi politikasının geleceği, enerjide adil dönüşüm, sendikal örgütlenme, gençlerin ve kadınların sendikalarda temsili, sektörel değerlendirmeler, IndustriAll Avrupa’nın örgütsel ve mali yapısı değerlendirildi.