• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu Toplandı

Petrol-İş Sendikasının da üyesi olduğu IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu toplantısı 14-15 Nisan 2021 tarihlerinde internet iletişim platformu Zoom üzerinden yapıldı. 

16.04.2021

Petrol-İş Sendikasının da üyesi olduğu IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu toplantısı 14-15 Nisan tarihlerinde internet iletişim platformu Zoom üzerinden yapıldı. Toplantıya Avrupa ülkelerinden Yönetim Kurulu üyeleri ve gözlemcilerle birlikte yaklaşık 190 kişi katıldı.

Toplantıya Petrol-İş Sendikasıdan Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

IndustriAll Başkanı Michael Vassiliadis’in açılış konuşması ile başlayan toplantı, Genel Sekreter Luc Triangle’ın sekretarya raporunu sunması ile devam etti.

Toplantıda ilk olarak İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkması ile oluşan yeni durum ve bunun İngiltere işçilerinin hakları üzerine etkisi ile dijital dönüşümün geldiği bu aşamada adil ve sürdürülebilir bir istihdam ve rekabet politikası görüşüldü. Bu iki konudaki belgeler onaya sunuldu ve kabul edildi.

IndustriAll Avrupa Sendikasının 3. Kongresi 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Kongre hazırlık komitesi hazırlıklarla ilgili son durumu sundu. Petrol-İş Sendikasının da “Avrupa merkezli şirketlerin işçilere Avrupa’da başka Avrupa dışında başka davranışlar gösterdiği, çıfte standartlı davrandığı”na dair önergesi de konuşulan konular arasındaydı. Önergelerin son hali, Kongreye sunulup sunulmayacağı Kongre öncesi yapılacak Yönetim Kurulunda belirlenecek.

Toplantıda AB İç Pazar Komisyon üyesi Thierry Breton AB’nin yeni sanayi stratejisi üzerine bir sunum yaptı.

Yenilenebilir enerji alanlarındaki düzenlemeler konuşulan diğer konulardandı. Karbon emisyonu ticaret sistemi (karbon dioksit salınımı yapan firmaların belirli bir vergiye tabi tutulması), sürdürülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerinin öncelikli olması (ulaşımın elektrikli hale getirilmesi) tartışılan diğer konulardandı.

Avrupa şirketleri açısından “sorumlu işletme yönetimi” konusu toplantıda yeniden gündeme geldi. AB Komisyonu Haziran ayı içerisinde bu konuda bir direktif çıkarmaya hazırlanıyor. Avrupa sendikal hareketinin çıkması planlanan bu direktifin şirketleri insan hakları ve çevre haklarının yanında işçi hakları açısından da daha sonuç alıcı çözüm odaklı olmasına yönelik çalışmalar yürütmesinin altı çizildi.

Toplantı toplu pazarlık ve şirket politikaları, sendikal örgütlenme, işyerinde temel hakların geliştirilmesi, sektörel çalışmalar gibi konuların görüşülmesiyle sona erdi.