• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu ve Kongresi Yapıldı

IndustriAll Avrupa Kongresi 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde toplandı. Kongrede "Herkes İçin Toparlanma" vurgusu öne çıktı. Kongrede, Petrol-İş Sendikasından Genel Başkan Süleyman Akyüz (Asil) ve Genel Sekreter Salih Akduman (Yedek) IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu üyesi seçildiler.

03.06.2021

IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu 1 Haziran 2021 Salı günü gerçekleştirildi. Toplantıya 38 Avrupa ülkesinden 130 civarında temsilci katıldı. Türkiye’den IndustriAll Avrupa Sendikası üyelerinin katıldığı toplantıya, Petrol-İş Sendikasından Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Yönetim Kurulu toplantısının temel gündemi, aynı gün öğleden sonra başlayacak Kongre hazırlıklarıydı. Öncelikle örgütsel konular değerlendirildi. Üye sendikaların oy hakkı, aidat ödentileri, yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması, yeni Denetim Kurulunun oluşturulması, kongre akış programının oluşturulması görüşüldü.

IndustriAll Yeni Yönetimi Adayları Sunuldu

IndustriAll Avrupa Sendikası Başkanılığına Michael Vassiliadis, Genel Sekreterliğine Luc Trangle, Genel Sekreter Yardımcılıklarına ise Judit Kirton-Darling ve Isabelle Barthes aday gösterilmişti. Adaylar toplantıda Yönetim Kurulunun desteğini aldı.

Daha sonra kongre eylem planı, tüzük değişiklikleri, faaliyet raporu, örgütsel ve mali gündem, yeni üye kabulü ve üyelikten çıkarma konuları görüşüldü.

Yönetim Kurulunun aynı gün akşama doğru başlayacak Kongreye yönelik hazırlıklarının bir diğer konusu ise Önergeler ve Kararlar Komitesinde görüşülen önergelerin geleceğiydi.

Petrol-İş Önergesi Yönetim Kurulunda Desteklendi!

Kongreye acil önergeler dışında sekiz önerge verildi. Bu önergelerden birisini de sendikamız Petrol-İş yaptı. “Avrupa Merkezli Çokuluslu Şirketlerin Avrupa Dışındaki Faaliyetleri” başlığını taşıyan önerge, Avrupa merkezli çok uluslu şirketlerin Avrupa dışındaki faaliyetlerinde sendikal hak ihlalleri yaptıklarının altı çizildi.

Yönetim Kurulu diğer önergelerle birlikte Petrol-İş Sendikasının önergesini de destekleme kararı aldı.

Yönetim Kurulu toplantısı mali konuların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

IndustriAll Avrupa Sendikası 3. Kongresi: Herkes İçin Adil bir Toparlanma

IndustriAll Avrupa Sendikası 3. Kongresi 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde internet iletişim platformu Zoom üzerinden yapıldı. Kongre, 38 Avrupa ülkesinden yaklaşık 400 delege ve gözlemcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongre, IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Başkanı Michael Vassiliadis’in açılış konuşması ile başladı. Daha sonra kongre gündemi belirlendi. Kongre Divanının seçiminden sonra Genel Sekreter Luc Triangle faaliyet raporunu sundu. Daha sonra mali rapor sunuldu. Hem faaliyet raporu hem de mali rapor aklandı.

IndustriAll Avrupa Sendikasının Yeni Yönetimi Belirlendi

IndustriAll Avrupa Sendikası delegeleri seçim için oylarını elektronik olarak daha önce kullanmışlardı. Kürsüye gelen Seçim Kurulu başkanı seçilen yeni yönetimi açıkladı. Oylama sonucu mevcut başkan Michael Vassiliadis IndustriAll Avrupa Sendikasını yeni Başkanı  seçilirken mevcut Genel Sekreter Luc Triangle ve Genel Sekreter Yardımcıları Judit Kirton-Darling ve Isabelle Barthes aynı görevlere yeniden seçildiler.

Yeni seçilen yöneticiler IndustriAll’in gelecekte izleyeceği temel politikalara değinen birer konuşma yaptılar.

Sosyal bir Avrupa için mücadele edeceğiz!

IndustriAll Avrupa Sendikasının, 38 ülkeden 180 üye örgütle 7 milyon işçiyi temsil ettiğini söyleyen Genel Sekreter Luc Triangle, “hep beraber işçilerin hakları için verdiğimiz bu mücadeleyi daha da ileriye taşıyacağız” dedi. İçinde bulunduğumuz günlerde güçlü ve birleşik bir mücadelenin daha da önem kazandığını belirten Triangle; adil ücretler, nitelikli istihdam ve hiçbir işçiyi arkada bırakmayacak bir politika izleyeceklerinin altını çizdi.

İşçinin hakkını aldığı bir Avrupa için mücadele edeceğiz!

Yeni seçilen Genel Sekreter Yardımcısı Isabelle Barthes ise gelecek günlerdeki hızlı değişimin hayatımızı, çalışma yaşamımızı ve çevremizi köklü bir şekilde etkileyeceğini belirtti. Sendikaların bu değişimleri kendi lehine çevirmeleri ve ülkelerin kendi içindeki ve ülkeler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik politika geliştireceklerini belirtti.  Barthes işçilerin haklarını ilerletmek, toplu sözleşmeler daha güçlü oturmak, sosyal bir Avrupa’yı kurmak için çalışacaklarını vurguladı.

Çokuluslu şirketler ve fırsatçı hükumetlerle mücadele edeceğiz!

Judit Kirton-Darling ise sendikal hareketin toplumsallık ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu belirterek, aç gözlü çok uluslu şirketlerin ve fırsatçı hükumetlerin maliyetleri kısmak ve işçilerin yaşam standartlarını yok ederek onları bölmek ve sömürmek için her daim tetikte olduklarını vurguladı. Bunun için birliğin ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kirton-Darling, işçilerin tabandan birleşik olarak hareket etmelerinin önemine değindi.

Sendikalar gelecek için sorumluluk almalılar!

Machael Vassiliadis ise konuşmasında Avrupa’nın bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. Bu noktada Avrupa’nın ya sürdürülebilir politikalarla yoluna devam edeceğini ya da sosyal ve ekonomik krizle baş başa kalacağını vurguladı. İşçiler için daha iyi bir geleceğin ancak güçlü sendikalarla sağlanabileceğine değinen Vassiliadis, sendikaların en azından faaliyet yürüttükleri sektörlerde geleceği şekillendirmek için sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.

Daha sonra IndustriAll Avrupa Sendikasının 2021-2023 yılları arasında uygulayacağı strateji planı tartışıldı.

Petrol-İş IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulunda

Kongre yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile devam etti. Petrol-İş Sendikasından Genel Başkan Süleyman Akyüz (Asil) ve Genel Sekreter Salih Akduman (Yedek) IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu üyesi seçildiler.

Petrol-İş: Avrupa merkezli çokuluslu şirketler Türkiye’de yaptıkları sendikal hak ihlallerine son vermelidir!

Üye sendikalar IndustriAll Avrupa Sendikasının gelecekteki politikalarının belirlenmesi çerçevesinde çeşitli önergeler sundu. Kongrenin bu bölümünde Petrol-İş’in sunduğu önerge de oybirliğiyle kabul edildi. Kongrede sunulan önergeler şunlardı:

              1. Avrupa İçerisinde Ücret Farklılığı ve Adil Ücret Politikası (Doğu Bölgesi)
              2. Avrupa’da Sendikal Dayanışmanın Derinleştirilmesi (Genel Emek Federasyonu – Fransa)
              3. Avrupa Merkezli Çokuluslu Şirketlerin Avrupa Dışındaki Politikaları (Petrol-İş – Türkiye)
              4. Kimlik Üzerinden Kurulan ve Aşığı Sağ Politikalara Karşı Mücadelenin Kalbinde Yer Alan     Sanayi  İşçileri Sendikalarının Mücadelesi (Benelüks Bölgesi)
              5. İşçilerin ve Halkların Yararına Adil Bir Enerji Dönüşüm Stratejisi (Fiequimetal – Portekiz)
              6. Bütün Sektörü Örgütleyerek Toplu Pazarlık Gücünün Artırılması (Beyaz Yakalı İşçiler Çalışma Grubu)
              7. Sanayi İşçilerinin Gelecek Neslini Kazanmak Zorundayız  (Gençlik Çalışma Grubu)
              8. Filistin (Benelüks Grubu)
Bütün önergelerin oy birliği ile kabul edilmesinin ertesinde tüzük değişiklikleri görüşüldü. Tüzük değişikliklerinin de oylamasının ardından kongre sona erdi.