• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Avrupa Yönetim Kurulu: İşçiye Dair Hiçbir Şeyi İşçi Olmadan Yapamazsınız!

23.09.2021

IndustriAll Avrupa Sendikası Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı 22 Eylül 2021 Çarşamba günü internet iletişim platformu Zoom üzerinden yapıldı. Toplantıya 35 Avrupa ülkesinden 140 civarında sendika yöneticisi, uzman ve temsilcisi katıldı.

Toplantıya Türkiye’den IndustriAll Avrupa üyesi diğer sendikalarla birlikte sendikamız Petrol-İş de katıldı.

Toplantıda Kongre’den bu yana gerçekleştirilen IndustiAll Avrupa Sendikasının faaliyetleri sunuldu. Örgütlenme, adil dönüşüm, yeşil ve çevreci enerji politikaları, çokuluslu şirketlerde sektörel düzeyde kampanyalar düzenleme konuları görüşüldü.

IndustriAll Avrupa Sendikasının bu toplantısında özellikle de adil dönüşüm, çevreci bir enerji üretim politikasına geçiş ve bu geçişte işçi haklarının savunulması üzerinde duruldu. Adil bir geçişten, enerji sektörü dönüşürken bu sektörde çalışanların istihdamının korunması, sendikal ve sosyal haklarının savunulması kastedilmektedir.

Enerji sektörü başta olmak üzere dönüşüme uğrayan bütün sektörlerde adil bir dönüşümün ancak ve ancak işçilerin sesine kulak verilerek sağlanabileceğinin altı çizildi. Hükumetlerin ve işverenlerin bu kararları tek başlarına veremeyecekleri vurgulandı. “Bize Dair Hiçbir Şey Bizsiz Olmaz!” başlığıyla yapılan sunumda Avrupa çapında gelecek günlerde adil dönüşümle ilgili yürütülecek kampanya anlatıldı.

Toplantının son bölümünde ise bu toplantıdan sonraki Yönetim Kurulu toplantısının sınırlı sayıda katılım ile yüz yüze yapılması, 2022 yılı başında ise toplantıların yüz yüze yapılması, Covid-19’un seyri ve etkileri dikkate alınarak, kararlaştırıldı.