• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Avrupa Yönetim Kurulu Toplandı

IndustriAll Avrupa Yönetim Kurulu : Yükselen Enerji Faturalarına ve Hayat Pahalılığına Hayır!

03.12.2021

IndustriAll Avrupa Sendikası Yönetim Kurulu Toplantısı 30 Kasım - 1 Aralık  2021 tarihinde Belçika’nın Brüksel kentinde yapıldı. Hem yüzyüze katılımın hem de uzaktan katılımın sağlandığı hibrit toplantıda Avrupa’nın 34 ülkesinden onlarca sendikadan 170 civarında sendika temsilcisi ve uzman biraraya geldi. Sendikamızdan toplantıya Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Toplantı, IndustriAll Avrupa Sendikası bölge raporlarının sunumu ile başladı. Bölgelerdeki ülke sendikaları temsilcileri ülkelerindeki gelişmeleri sundular. Bu bölümde söz alan sendikacılar kendi ülkelerindeki mevcut durumun yanı sıra, Covid-19 süresince uygulanan neoliberal politikaların  enerji fiyatlarında artışa, enflasyona ve hayat pahalılığına yol açtığı bu sebeple de Avrupa’nın birçok ülkesinde çalışanların geçiminin zorlaştığına vurgu yaptılar.

Akyüz: Enflasyon Ve Hayat Pahalılığına Hayır!

Bu bölümde söz alarak bir konuşma yapan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz Tükiye’de sendikaların durumu, sendikal örgütlenme önündeki zorluklar, toplu sözleşmeler, enflasyon, hayat pahalılığı ve Türkiye’deki asgari ücret görüşmelerine dair bilgi verdi. Daha sonra IndustriAll Avrupa Sendikası 3. Kongre sonrası gelişmeler değerlendirildi. Covid-19 sürecinde tedarik zincirlerindeki kopmalar ve plansız yürütülen ekonomik faaliyetlerin enflasyon ve hayat pahalılığını körüklediği belirtildi.

Ekonomi Çevreci Bir Hale Dönüştürülmeli

Toplantının bu bölümünde Yeşil / Çevreci ve Adil bir Dönüşüm/Geçiş üzerine yapılan faaliyetler sunuldu. Dünyayı daha yaşanabilir yapmak için karbondioksit salınımına yönelik şirketlerin gerekli önlemleri alması vurgulandı. IndustriAll’un da katıldığı ve işçilerin sesini duyurmaya çalıştığı iklim değişikliği konusunda bu yıl yapılan zirvede (COP 26) belirli bir yol kat edilse de bunun çok yetersiz olduğu vurgulandı. Herkes için işlevsel olabilecek ‘daha iyi yeşil/çevreci ve dijitalleşmeyi destekleyen bir ekonomik yönetişim için çalışılması gerekliliği vurgulandı.

Daha Güçlü Sendikalara İhtiyacımız Var: Örgütsüz İşyeri Kalmamalı!

Toplantının bu bölümde ise IndustriAll Avrupa Sendikası sanayi politikası göncellenerek şirket politikaları ele alındı. Çokuluslu şirketlerdeki durumlar değerlendirildi. Yeni Avrupa İş Konseyi Temsilcileri listesi kabul edilerek onaylandı. Sendikal Örgütlenme ve Örgütlülüğün Güçlendirilmesi çerçevesinde daha güçlü sendikalar oluşturma gündemi ele alındı. Bu alanda süren faaliyetler değerlendirildi.

Yaşasın İşbirliği Ve Dayanışma

Toplantının devamında IndustriAll Avrupa Sendikası ve IndustriALL Küresel Sendika arasında işbirliğine yönelik hazırlanan belge kabul edildi. İki federasyon arasında eşgüdümün artırılması görüşüldü.

Toplantının örgütsel konuların ele alındığı bölümünde görüşülen önemli konulardan birisi de IndustriAll Avrupa Sendikası Güney ve Güneydoğu Bölgelerinin henüz başkan yardımcılarını netleştirmemesiydi. Türkiye’nin de içinde yer aldığı Güney Bölgesinin bu konuda bir an önce bir başkan yardımcısını belirleyerek IndustriAll’a bidirmesi gerektiği vurgulandı.

Akyüz: Birlikte Çalışmaya İhtiyacımız Var

Toplantının bu bölümünde bir konuşma yapan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, bu konunun (IndustriAll Avrupa Güney Bölgesi Başkan Yardımcılığı) bir konsensüs sağlanarak çözüme ulaştırılması, konunun çözülürken temsiliyete ve birlikte çalışmaya önem verilmesi gerektiğini belirtti. Hakların, ancak birlikte çalışarak daha iyi savunabileceğini vurgulayan Akyüz, daha güçlü bir sendikal yapı oluşturmak istiyorsak birlikte çalışmanın bir seçenekten öte zorunluluk olduğunu vurguladı.

Toplantı IndustriAll Avrupa Sendikasının mali gündeminin değerlendirilmesiyle sona erdi.