• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Dünya Enerji Konferansı Yapıldı

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar, Genel Yönetim Sekreterimiz Ünal Akbulut ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Rıza Köse, IndustriALL Küresel Sendika tarafından düzenlenen 25-26 Temmuz 2018 tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen Dünya Enerji Konferansı'na katıldılar.

30.07.2018

Üst örgütümüz IndustriALL Küresel Sendika tarafından düzenlenen Dünya Enerji Konferansı 25-26 Temmuz 2018 tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapıldı. Toplantıya 40’ın üzerinde ülkeden bir çok sendikayı temsilen 200 dolayında delege katıldı.

Petrol-İş Sendikasından toplantıya Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar, Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı. “Enerji Sektörlerinde Daha Güçlü Sendikalar” söylemi ile yapılan konferansta bir çok sunum ve panel yapıldı.

Konferansta dünya enerji sektöründeki gelişmeler enerji alanındaki sendikalar tarafından masaya yatırıldı. Sektörde sendikal hak ve özgürlükler küresel federasyonumuz IndustriALL tarafından her dört yılda bir düzenlenen konferanslarda tartışılıyor.

Bu yılki konferansın ilk günü, 25 Temmuz 2018, sabah IndustriALL Küresel sendika enerji sektörü eşbaşkanları Frode Alfheim ve Apsorn Krissanasmit’in açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra söz alan Rusya Petrol ve Gaz Sendikası Başkanı Aleksandır Korçagin ev sahibi Rusya sendikaları adına konferansı selamladı. Açılış IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches ve Genel Sekreter yardımcısı Kemal Özkan’ın konuşmaları ile sonlandı. 

Açılış oturumundan sonra IndustriALL Küresel Sendika Enerji Sektörü Direktörü Diana Junquera Curiel  “Dünya enerji sektörüne küresel bir bakış ve küresel sendikal hareketin bu alandaki eylem ve etkinlikleri” başlığı altında alandaki gelişmeleri sundu.

Daha sonra konferansın birinci paneli “Enerji sektöründe sendikal sorunlar: Enerji ve sürdürülebilir sanayi politikaları” başlığı altında IndustriALL Küresel Sendika İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Direktörü Brian Kohler’in sunumu ile başladı. Bu bölümde Japonya, Güney Afrika, Almanya, Kanada ve Rusya sendikaları temsilcileri karşılaştıkları sorunları sundular.

Günün öğleden sonra yer alan paneli “Enerji sendikalarının karşılaştıkları sorunlar: Örgütlenme ve taşeron işçilik” başlığını taşıyordu. Bu bölümde ise artan taşeronlaşmayı ve bunun neden olduğu örgütlenme sorunlarını Kolombiya, Japonya, Nijerya, Endonezya ve İspanya’dan katılan temsilciler kendi ülkelerinden örneklerle anlattılar.

Günün son paneli “Küresel sendikal ağlar aracılığıyla küresel sermayeye karşı mücadele ve sendikal işbirliği” başlığını taşıyordu. Bu bölümde Arjantin’den Alfredo Romero Latin Amerika Sendikaları Enerji Ağını sunarken, Fas’tan Ali Azzaa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Petrol ve Gaz Ağını sundu. Asya Pasifik Enerji İşçileri Ağını ise Tayvan’dan Chueh-An Chuang sundu.

Daha sonra günün değerlendirilmesi yapıldı. Bu bölümde söz alan Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar kısa bir konuşma yaparak, bir de öneri yaptı. Yaşar, insanlık tarihinde facialara duyarlı olmamız gerektiğini belirterek komşumuz Yunanistan’daki orman yangınında hayatını kaybedenler için konferans sonunda bir dayanışma mesajı yayınlanmasını istedi. Yaşar’ın önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Ertesi günün ilk paneli “Enerji sektöründe temel sendikal hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine karşı kampanya ve mücadele” başlığını taşıyordu. Bu bölümde sunumu İngiltere’den Lisa Higgins yaptı. Fildişi Sahilleri, Norveç, Kolombiya, ABD ve Meksika sendikalarından temsilciler kendi ülkelerindeki durumları tartıştılar.

Bugünkü bir diğer panelin başlığı “Küresel çerçeve sözleşmelerle sendikal hakların ilerletilmesi” idi. Bu bölümde Rusya temsilcisi Lukoil, Fransa temsilcileri Total ve GFA, İtalya temsilcileri ENI ve ENEL şirketleri ile IndustriALL Küresel sendika arasında imzalanan Küresel Çerçeve Sözleşmeler kapsamında yürüttükleri faaliyetleri anlattılar.

Toplantının son oturumu “Enerji Sektörlerinde 4. Endüstri Devriminin (Endüstri 4.0) ve istihdam ve çalışma ilişkilerine olası etkileri” başlığını taşıyordu. Fransa, Singapur, İspanya, Güney Kore ve Rusya temsilcilerinin sunumu sonrasında bu alandaki gelişmelere dair tartışmalar yapıldı.

Bu bölümde söz alan Petrol-İş Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut bir konuşma yaptı. Enerji alanında siber teknolojilerin ve yapay zekanın kullanımı ile gelecekte belirli mesleklerin yok olacağına dikkat çeken Akbulut: “Aç gözlü şirketlerin insana ve çevreye önem vermediğini, sendikaların bir görevinin de şirketlerin çevreye ve insana önem vermelerini sağlamak olduğunu” belirtti. Sendikaların üretimden gelen gücünü de etkileyecek bir süreç olan Endüstri 4.0'ın sendikal hareket tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akbulut, sendikaların bu duruma yönelik stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra iki gün boyunca süren tartışmalar sonucu çıkarılan ve önümüzdeki dört yıl boyunca IndustriALL ve üye sendikaların bu alanda pusulası olacak “Eylem Planı” okundu ve onaylandı. Konferans, Enerji sektörünün iki eş başkanının seçilmesi ile sonlandı. Sektörümüzü gelecek 4 yıl boyunca eş başkanlar Frode Alfheim ve Apsorn Krissanasmit yönlendirecekler.

Yine 27 Temmuz 2018 tarihinde Hazar Bölgesi Enerji Ağın’da yer alan sendikaların bir bölümü ve IndustriALL Küresel sendika sektör ve bölge temsilcileri bir araya geldiler. Yapılan toplantıda bölgedeki petrol-gaz boru hatları tartışıldı.

Petrol-İş Sendikası heyeti bu üç gün boyunca çeşitli sendikalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerden ilki Fransa CFDT Konfederasyonuna bağlı FCE Sendikası Genel Sekreteri Dominique Busquenaud ile yapıldı. Petrol-İş Heyeti yapılan görüşmede Gebze’de Yves Rocher’de süren direnişi dile getirdi. Busquenaud ise bu konuda her türlü dayanışmaya hazır olduklarını belirtti.

Petrol-İş heyeti bir sonraki görüşmesini Rusya Petrol ve Gaz İşçileri Sendikası ROGWU ile yaptı. Görüşmeye Gazprom ve Lukoil’den sendikacılar da katıldı. Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar Petrol-İş ve ROGWU arasındaki teknik eğitim işbirliği anlaşmasının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. ROGWU başkanı ise bu anlaşmanın iki ülke sendikası açısından da çok önemli olduğunu ve anlaşmanın sürdürülmesini aslında tanışma döneminden sonra ilişkilerin yoğunlaştırılması olarak gördüklerini belirtti. Mevcut anlaşmanın yenilenmesinin en yakın zamanda uzmanlar arası teknik çalışmayla gerçekleştirileceği belirtildi.

Petrol-İş Sendikası heyeti daha sonra Norveç sendikası Industri Energi ile bir görüşme yaptı. Trakya’daki Thrace Basin ve Valeura Energy firması ile Norveç’in Statoil firması arasındaki anlaşma ile ilgili gerçekleştirilen görüşmede iki sendika arasında bu çerçevede işbirliği sağlanması üzerinde anlaşıldı.

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı