• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

INDUSTRIALL DÜNYA KİMYA KONFERANSI YAPILDI

IndustriALL Küresel Sendika’nın düzenlediği ve Petrol-İş Sendikası’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kimya Konferansı 26-27 Haziran tarihlerinde yerli-yabancı temsilcilerin olduğu yaklaşık 250 kişinin katılımıyla yapıldı.

27.06.2019

IndustriALL Küresel Sendika tarafından Petrol-İş ev sahipliğinde 26-27 Haziran tarihlerinde Dünya Kimya Konferansı yapıldı. Petrol-İş Konferans salonunda yapılan toplantıya dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 250 sendika temsilcisi katıldı.

Konferansın ilk oturumunda, Petrol-İş ile ilgili kısa bir video sunum yapıldı. Böylece Petrol-İş Sendikası katılımcılar tarafından daha detaylı bir şekilde tanınmış oldu.

Açılış oturumu ImdustrALL Küresel Sendika Kimya Sanayi İşkolu Eşbaşkanı Iris Wolf tarafından yapıldı. Iris Wolf konuşmasında kimya sektöründe, son yıllarda öne çıkan değişim ve dönüşümler üzerine vurgu yaparak yaşanan gelişmeleri dört başlıkta inceledi. Dijitalleşme ve yapay zeka, inovasyon, kimyasallların üretim ve kullanım yöntemleri ile tüm bu süreçlerin yasal çerçevesinin nasıl evrildiği Wolf’un konuşmasının temelini oluşturdu.

Açılış oturumunda, Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar da bir sunum yaptı. IndustriALL Küresel Sendika Kimya Sanayi İşkolu Eşbaşkanı Sergio Leite’den sonra söz alan Genel Başkan, Leite’nin Brezilya ile ilgili yaptığı sunumdan hareketle, Türkiye ile Brezilya’nın siyasal ve ekonomik anlamda birbirlerine benzediğinin altını çizdi ve darbelerin en çok işçi sınıfına zarar verdiğine vurgu yaptı. Konferansı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yaşar, işçi sınıfının güvenceli, daha iyi ücret ve yaşam koşullarına ulaşabilmesinde bir katkı koyacağı için böyle bir konferansa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

Açılış oturumunun son sunumu IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Valter Sanches tarafından yapıldı. Sanches konuşmasında Sanayi 4.0 ve dijitalleşmenin işçi sınıfının hayattını değiştirdiğini ancak çoğunlukla çok uluslu şirketlerin öncülük ettiği bu değişim ile beraber zengin-yoksul arasındaki uçurumun daha da arttığını vurguladı. Dünyada genel olarak eşitsizliğin yoğunlaştığını belirten Sanches, her anlamda bir isyan olduğunu belirtti. Valter Sanches konuşmasının devamında ILO’nun 100. yıl deklerasyonuna ve iklim trajedisi için harekete geçen gençlere ilişkin de konuştu. Sanches konuşmasını, konferansın herkes için faydalı ve verimli geçirilmesi temennisiyle sonlandırdı.

İlk gün oturumlarında sendikaların harekete geçme dinamikleri, kimya işkolunda sosyal diyalog yöntemleri, sanayi 4.0 ve işçi sınfı ile sendikalar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı sunumlar yapıldı. Her oturum sonrası sunum yapan kişilere katılımcılar sorular sorarak ilgili konu hakkında ayrntılı bilgiye ulaşma fırsatı buldular. 

Konferansın ikinci günü ise Küreresel Kimya Endüstrisinde İşçi Mücadeleleri: Örgütlenme ve Kampanyalar başlıklı oturumla başladı. Bu oturumun giriş sunumunu IndustriALL Küresel Sendika Endüstri Direktörü Tom Grinter yaptı. Grinter, dünyanın birçok ülkesinde kimya sektöründe çalışan işçilerin mücadelelelerini ve bu mücadelelerin nasıl örgütlendiklerini örnekler üzerinden katılımcılara aktardı. Ayrıca Grinter, IndustriALL’un bir kampanya sürecini nasıl örgütlediğini, ilk adımından sona kadar nasıl yürütüldüğünü ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Oturumun ikinci konuşmacısı sendikamız Genel Sekreteri Ahmet Kabaca yaptı. Ahmet Kabaca konuşmasına iş cinayetlerinde hayatlarını kaybedenleri anarak başladı. Kabaca, sunumunda son yıllarda Petrol-İş tarafından yürütülen ve kamuoyunun yakından bildiği Flormar, Recticel, Akkim, Kale Kayış mücadelelerini anlattı. Uluslararası boyutu da olan bu mücadelelerin ilk örgütlenme evrelerinden son sürece kadar ki yaşanan mücadele pratikleri Genel Sekreterimiz tarafından detaylu bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

Dünya Kimya Konferansı’nın ikinci gün sunumlarında kimya işkolunda çalışan işçilerin örgütlenme  deneyimleri ve bu süreçte yürüttükleri kampanyalar, kadın-göçmen ve genç işçilerin sektördeki deneyimleri ve mücadele pratikleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları da ayrıntılı bir şekilde ele alındı ve katılımcılar tarafından tartışıldı.

İki gün süren konferans ortak bir mücadele hattının örülmesi ve dayanışma ağlarının yaratılması için yeni yol ve güzergahlar oluşturuldu. Ayrıca konferans sonunda gelecek dört yılın kimya ve ilaç sektörlerinde atılacak eylemlere rehber niteliğinde olacak eylem planı kabul edildi.

Toplantı sonunda IndustriALL Küresel Sendika Kimya Sanayi İşkolu eş başkanlarının da seçimi yapıldı. Seçimler de Iris Wolf ve Sergio Leite halihazırda sürdürdükleri eş başkanlık görevlerini gelecek dört yıl da sürdürmeye devam edecekler.