• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL kadınların temsilinde öncülük etmeli

İndustriALL Kadın Komitesi toplantısı 23 Haziran 2014 Salı Günü Cenevre'de yapıldı. Kadın Komitesi toplantısında, üye örgütler, IndustriALL Küresel Sendika'nın kadınların temsilinde öncülük etmesi çağrısında bulundu.

26.08.2014

Brezilya'daki CNTM sendikasından Monica Veloso, IndustriALL'un öncü bir vizyon sunma fırsatına sahip olduğunu vurgulayarak, “Eşitliğe dayalı yeni bir örgüt kuruyoruz” dedi.
IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina yaptığı konuşmada: “IndustriALL daha iki yıl önce kuruldu. Değişimin ulusal düzeyden başlaması gerekiyor, ama küresel düzey etkin bir itilim sağlayabilir” dedi.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Monika Kemperle ise şöyle dedi:
“Örnek olmalı ve kadınların IndustriALL Küresel Sendika'nın her kademesinde yeterince temsil edilmesini sağlamalıyız. Üyemiz olan birçok örgütün kanıtladığı üzere, kadınların karar organlarına yüzde 40 oranında katılımının mümkün olduğu konusunda üyelerimize esin kaynağı olmalıyız.”
Kota konusundaki yaygın tartışma son iki bölge konferansından (Latin Amerika ve Karayipler ile Asya-Pasifik) kaynaklanıyor. Bu bölge toplantılarında katılımcılar, IndustriALL'un tüm kademelerinde yüzde 40 kadın kotası kararı aldılar. Bu kararın muhatabı Kongre, Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarıdır.
 
Yüzde 40 kota

Bazı üye sendikaların yüzde 40 temsilin gerçekleşmesi konusundaki çekincelerine rağmen, bazı olumlu deneyimler var. Sözgelimi Brezilya'dan CNQ-CUT'un 400 temsilcinin katıldığı son kadın konferansı, işverenlerden yeni işe alınanların yüzde 30'unun kadın olması yönünde talepte bulunma kararı aldı.
Dünya Kadın Konferansı'nın 14-16 Eylül 2015 günlerinde Viyana'da yapılması teyit edildi. Dünya Kadın Konferansı'nın ana teması “Kadınların önderliğinde yapıların dönüştürülmesi” olacak. Bunun dışında kadın temsilinin önündeki, cinsiyetçilik dahil tüm engeller ve kadınların yöneticiliği konuları da gündemde yer alacak.
Kadın Komitesi, üye sendikalardan veri toplamaya devam etme ve gönderilen soru formlarının dönmesini sağlama kararı aldı.
Kadınların katılımıyla ilgili çalışma grubu ise çalışmaları için gerekli şu bilgileri istedi:
● IndustriALL sektörlerinde kadınların varlığıyla ilgili istatistikler
● IndustriALL sekretaryasında kadınların varlığıyla ilgili rakamlar
● Her sektörde başkanlıkların ve eşbaşkanlıkların dökümü
● Öbür küresel federasyonlarda ve ITUC'da kadınların katılımıyla ilgili düzenlemeler.
Çalışma grubu şu konuların tartışılması çağrısı yaptı:
● IndustriALL'un anatüzüğü
● Kadınların katılımını artırmaya yönelik politika değişiklikleri
● Kadınların kapasitesini artırma ve bunun finansmanı yöntemleri
● Yönetim Kurulu'nun alması gerekecek idari kararlar.
● Eşbaşkanlık görevleri konusunda ve bunun yanı sıra sektör toplantılarının yapması gerekenler
● Kadın komitesinin üye sendikalara danışarak atacağı adımlar.
Komite Başkanı, Güney Afrika metal işçilerinin sendikası NUMSA'dan Christina Olivier, 25-26 Haziran'da Cenevre'de yapılacak Yönetim Kurulu'na rapor verecek.
 
Kaynak: Petrol-İş Kadın Dergisi, 48. Sayı / Temmuz 2014