• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sanofi Sendikaları Ağı: İşçiler karar alma süreçlerinin tarafıdır!

29.12.2021

Küresel ilaç sektöründe birlik ve dayanışmayı güçlendirme için IndustriALL Küresel Sendika üyesi sendikalar bir araya geldi. Sanofi şirketinde örgütlü olan sendikalar arasındaki dayanışma daha da güçleniyor.

IndustriALL Küresel Sanofi Sendikaları Ağı 16 Aralık 2021 tarihinde bir araya geldi. Katılımcılar şirketin faaliyetlerini, planlarını ve politikalarını tartıştı. Sorunlara yönelik ortak çözüm geliştirmeye çalıştı. IndustriALL Küresel Sendika Sanofi Şirketi Sendikaları Ağı küresel düzeyde ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika‘da bölgesel düzeyde  faaliyet yürütüyor.  Sanofi Küresel Ağının Başkanı, şirketin merkezinin de bulunduğu Fransa’daki işletmelerde örgütlü olan Fransa Kimya İşçileri Sendikasından Aline Eysseric.

Sanofi Küresel Sendikal Ağı 16 Aralık 2021 tarihinde şirket yönetimini diyalog kurmaya, şirketin yeni stratejisi konusunda görüşme yapmaya ve Sanofi’nin yeniden yapılandırma planları hakkında bilgi vermeye çağırdı.

Geçen iki yıl içerisinde Sanofi firmasının gerçekleştirdiği yeniden yapılanma ve tesis taşıma/kaydırma faaliyetlerinden yüzlerce sendika üyesi işçi etkilendi. Şirket bu süre içerisinde çok büyük kârlar etti.

IndustriALL Küresel Sanofi Sendikaları Ağının yaptığı bu toplantıda bazı önemli gündem başlıkları şöyleydi: Endonezya’da Sanofi’de örgütlü FARKES sendikası Endonezya iş yasalarındaki eksikliklerden kaynaklı işçilerin kıdem tazminatını gasp etmeye çalışıyor. Pakistan Sanofi’de örgütlü sendika üyeleri ise Sanofi’nin Pakistan’dan ayrılmayı planladığını geç öğrendiler. Şirket konu hakkında zamanında bilgilendirme yapmadı. Yine Avrupa Birliği ülkeleri Sanofi’nin yeniden yapılanma programı çerçevesinde özellikle iş-yaşam dengesi kurulması ve şirketin faaliyetlerinde sendikalarla şeffaf şekilde bilgi aktarımı yapması konusunda kaygılar yaşıyor. Bangladeş'te ise Sanofi operasyonlarının Beximco firmasına satılmasından etkilenen 52 işçinin durumunun belirlenmesi konusunda sendika kampanya yürütüyor. Yine toplantıya Kanada, Türkiye ve Latin Amerika’dan katılımcılar katkıda bulundular.

IndustriALL Kimya ve İlaç Sektörü Direktörü Tom Grinter ve IndustriALL Küresel Sendika Sanofi Sendikaları Ağı Başkanı Aline Eyssric bir çok sorunun çözümüne yönelik özellikle şu konuyu yeniden vurguladılar:

“IndustriALL Küresel Sendika Sanofi Ağı temsilcilerinin ve şirket merkez yönetiminin arasında kurulacak uluslararası diyalog sorunların görüşülmesine yönelik bir zemin sağlayacaktır. Hem sendikaların hem de şirket yönetiminin, yani her iki tarafın da, Covid-19 pandemisi de dikkate alındığında önemli bir tarihsel dönemde diyalog mekanizmasına ihtiyacı var. Şirket merkez yönetiminin böyle bir diyalog zemini geliştirmesini bekliyoruz.”