• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sanofi Sendikaları Ağı toplandı

IndustriALL Küresel Sendika, Sanofi Küresel Sendika Ağı beşinci toplantısını 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde Fransa’nın Paris kentinde yaptı.

20.12.2022

Toplantıya IndustriALL Küresel Sendika’dan Kimya ve İlaç Sektör Sorumlusu Tom Grinter ile birlikte IndustriALL Küresel Sendika Sekretaryasından Janire Escubi ve Kıdemli Uzman Anne-Marie Mureau katıldı.

Petrol-İş’ten Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse'nin katıldığı toplantıya Brezilya’dan Japonya’ya, İrlanda’dan Fransa’ya, Sanofi şirketinde örgütlü sendikaların yönetici ve temsilcileri katıldı.

Toplantı iki bölümden oluştu. Birinci bölümü 15 Aralık tarihinde Fransa Kimya ve Enerji İşçileri Sendikası FCE’nin merkezinde yapıldı. Buradaki sunumlarda öncelikle Fransa Kimya ve Enerji Sendikasının yapısı ve çalışmaları, Fransa’da ilaç sektörü ve örgütlülük oranları, Sanofi şirketinin FCE Sendikasındaki yeri ve önemi üzerinde duruldu. Ardından ise Sanofi firmasının yapısı ve Fransa FCE Sendikasının Sanofi’deki faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bu bölümde Fransa’daki genel ekonomik durum, artan enflasyon, yükselen enerji fiyatları, işçilerin alım gücünü artırmak için verilen mücadele hakkında da bilgi verildi. Katılımcı ülke temsilcileri aynı zamanda kendi ülkelerindeki genel durumdan da bahsetti. Burada konuşma yapan Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut da Türkiye’de işçilerin içinde bulunduğu koşullar hakkında bilgi verdiler.

İkinci bölümü ise 16 Aralık 2022 tarihinde Sanofi şirketi’nin Genel Merkezinde yapıldı. Buradaki görüşmede Sanofi Avrupa İş Konseyi Koordinatörü Aline Eysseric ile Sanofi Şirketi Yönetim Kurulunda işçiler adına bulunan Fransa’nın CGT Konfederasyonuna bağlı Enerji ve Kimya Sendikası FNIC üyesi Wolfgang Laux ve yine Sanofi şirketi Yönetim Kurulunda işçiler adına bulunan CFDT Konfederasyonuna bağlı Kimya ve Enerji Sendikası FCE üyesi Yann Tran da katıldı.

Toplantının bu bölümü Aline Eysseric’in ve Tom Grinter’in sunumları ile başladı. Aline Eysseric Sanofi şirketindeki genel şirket politikalarını işçi hakları ile bağlantılandırarak sunarken; Tom Grinter, ilaç sektöründeki  son dönem gelişmeleri, IndustriALL Küresel Sendikanın önceliklerini ve Sanofi’deki faaliyetlerini anlattı. Devamında Asya Pasifik bölgesinden başlanarak, Latin Amerika ve Avrupa başta olmak üzere bölge raporları sunuldu. Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz toplantının bu bölümünde Petrol-İş Sendikasının yapısı, çalışmaları, Türkiye’de ilaç sektörünün durumu, Sanofi şirketinin sendikal tarihi, şirketteki çalışma ilişkileri, toplu sözleşmeler ve ücretler konularını içeren 20 dakikalık bir sunum yaptı. Daha sonra ise farklı ülke sendika temsilcilerinden Türkiye Sanofi ile ilgili gelen sorular cevaplandırıldı.

Sanofi şirketinde gelecekte izlenecek sendikal politikaların neler olabileceği konusunda yapılan değerlendirmelerin ardından iki günlük toplantı sona erdi.