• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika 3. Kongresi yapıldı

Güney Afrika’da 2020 yılında toplanması planlanan, ancak Covid-19 nedeniyle ertelenen Kongre 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisi şartlarında gerçekleştirilen kongrenin ana sloganı “Adil Bir Gelecek İçin Birleştik” başlığını taşıdı.

16.09.2021

Bütün dünyada 50 milyonun üzerinde üyesi bulunan IndustriALL Kürsel Sendika’nın 3. Kongresi internet iletişim platformu Zoom üzerinden yapıldı. Güney Afrika’da 2020 yılında toplanması planlanan, ancak Covid-19 nedeniyle ertelenen Kongre 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İki gün süren toplantıya Türkiye’den Arjantine’e, Rusya’dan ABD’ye, Hindistan’dan Brezilya’ya, Vietnam’dan Almanya’ya dünyanın onlarca ülkesinden yüzlerce sendika temsilcisi yönetici, uzman ve görevli katıldı.

Koronavirüs pandemisi şartlarında gerçekleştirilen kongrenin ana sloganı “Adil Bir Gelecek İçin Birleştik” başlığını taşıyordu. Kongrede katılımcıları konuşmalarında daha çok küresel gelir adaletsizliği, eşitsizlikler, yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, düşük ücretler, özelleştirmeler ve taşerona karşı mücadele konularına değindiler.

Kongrenin ilk günü gündemin kabulü ile başladı. İç tüzük kurallarının kabul edilmesi, işçi hakları için mücadelede yitirdiklerimiz adına saygı duruşu ve divanın oluşturulmasından sonra toplumsal cinsiyet eşitliği ve idari konularda bazı tüzük değişiklikleri yapıldı.

Sekreterya raporu ve mali raporun sunulup aklanmasından sonra IndustriALL Kürsel Sendikanın Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları seçildi.

IndustriALL Küresel Sendikanın mevcut Genel Başkanı ve aynı zamanda Almanya Metal Sendikası Başkanı Jörg Hoffmann yeniden Genel Başkan seçildi.

Mevcut Genel Sekreter Valter Sanches kongreden aylar önce görevini bırakacağını açıklamıştı. Valter Sanches’in yerine IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı olan ve daha önce Norveç sendikalarında çeşitli görevler yapmış Atle Hoie IndustriALL Küresel Sendikanın yeni Genel Sekreteri seçildi.

IndustriALL Küresel Sendikanın yeni Genel Sekreter Yardımcıları ise Kemal Özkan, Christina Olivier ve Kan Matsuzaki oldu.