• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika: Herkes Güvende Olana Kadar Kimse Güvende Değil! Aşıya Adil Erişim Sağlanmalı!

IndustriALL Küresel Sendika 21 ve 22 Nisan tarihlerinde sırayla Avrupa Bölge toplantısını ve Yönetim Kurulu toplantısını yaptı.

26.04.2021

IndustriALL Avrupa Bölgesi Bir Araya Geldi

Toplantılar internet iletişim platformu Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Böylece IndustriALL Küresel Sendika 14-15 Eylül 2021 tarihinde yapacağı Kongre öncesi hem bölge toplantılarını yapmış hem de Kongre’de yönetim adaylarını netleştirmiş oldu.

IndustriALL Küresel Sendika Avrupa Bölge toplantısı 21 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Toplantıya Avrupa’dan 85’in üzerinde temsilci ve yönetici katıldı. Petrol-İş’ten toplantıya Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Toplantıda Avrupa bölgesinde sendikaların karşılaştıkları sorunlar, Covid-19 ve sendikalar üzerine etkileri ve nasıl bir sendikal politika izleneceği tartışıldı.

IndustriALL Küresel Sendika Avrupa Bölgesi’nin Kongreye yönelik yönetsel durumu da görüşüldü. Mevcut tüzüğe göre IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu 60 üyeden oluşuyor. Bütün dünyada, adil bir temsiliyet de dikkate alınarak, üyelik esasına göre yapılan Yönetim Kurulu oluşumunda Avrupa bölgesine 25 sandalye düşüyor. Türkiye sendikaları; İtalya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs sendikaları ile birlikte IndustriALL Küresel Sendikanın Güney Avrupa alt bölgesini oluşturuyor. Bu bölgeye oy oranı bakımından üç yönetim kurulu üyesi düşüyor. Adil temsiliyet de dikkate alınarak Avrupa Bölgesinde Yönetim Kurulunun Kongre’de nasıl şekillendirileceği görüşüldü.

IndustriALL Yönetimi Toplandı

Avrupa Bölge toplantısının ertesinde 22 Nisan Perşembe günü ise IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu toplandı. IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulunda Güney Avrupa alt bölgesinden üç Yönetim Kurulu üyeliğinin ikisi İtalya sendikalarına, birisi ise Türkiye sendikalarına ait. Türkiye’den 20 sendikanın üye olduğu IndustriALL Küresel Sendikada geçen dönem Tes-İş Sendikasının IndustriALL Yönetim Kurulunda olması kararlaştırılmıştı.

Toplantıya, üçüncü Kongre öncesi son Yönetim Kurulu olması nedeniyle,  IndustriALL Küresel Sendika mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yanında onlarca gözlemci de katıldı. Petrol-İş’ten toplantıya Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Yönetim Kurulu toplantısı aynı zamanda Almanya IG-Metal Sendikası başkanı da olan IndustriALL Küresel Sendika Başkanı Jörg Hofmann’ın açılış konuşması ile başladı. Hofmann konuşmasında dünya genelinde sendikal haklar ve insan hakları ihlalleri ve bu ihlallere karşı mücadele, Covid-19’un çalışma yaşamı ve sendikalar üzerinde etkisi ve olumsuz etkileri ile sendikal mücadele yöntemleri ve küresel sendikal dayanışma konularında görüşlerini sundu. Hofmann Covid-19 aşısı hakkındaki sözlerini “Aşıya dünyadaki herkes adil bir şekilde erişebilmelidir. Herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende değildir” diyerek bitirdi. Gelişmiş ülkelerin bencillik yapmayarak dayanışma içerinde aşıyı diğer ülkelerle paylaşması gerektiğini vurguladı.

IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches ise genel anlamda İndustriALL’un küresel sendikal hareket açısından pandemi dönemindeki önemini, sendikal haklar için mücadele yöntemlerini, stratejilerini ve küresel sendikal dayanışmaya yönelik faaliyetlerini sundu.

IndustriALL Kongresine Doğru

Daha sonra Eylül ayında yapılacak Kongrenin idari ve teknik detayları görüşüldü. IndustriALL mevcut Genel Sekreteri Valter Sanches bir süre önce IndustriALL Genel Sekreterliği için aday olmayacağını açıklamıştı. IndustriALL Genel Sekreterliği için mevcut iki Genel Sekreter Yardımcıları Norveçten Atli Hoie ve Türkiye’den Kemal Özkan aday olduklarını açıklayarak birer adaylık sunumu gerçekleştirdiler. InsutriALL Türkiye üyeleri IndustriALL Genel Sekreterliği için aday olan Kemal Özkan’ı desteklediler.