• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika Petrol ve Gaz Sendikaları Bir Araya Geldi

IndustriALL Küresel Sendika'nın petrol ve gaz sektörlerinde örgütlü sendikaları, internet iletişim platformu üzerinden 12 Kasım Perşembe günü biraraya gelerek Covid-19 salgını döneminde enerji işçilerinin durumu üzerine değerlendirmelerde bulundular.

13.11.2020

Petrol ve gaz sektörlerinde örgütlü sendikaların internet iletişim platformu Zoom üzerinden bir araya geldiği toplantı 12 Kasım’da Türkiye saati ile 15:00 ve 18:30 saatleri arasında yapıldı. ABD’den Rusya’ya, Fransa’dan Japonya’ya, Norveç’ten Cezayir’e bir çok sendika toplantıda bir araya geldi. Sendikamızdan toplantıya Dış İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Petrol ve gaz sektöründe kriz devam ediyor

Toplantıda bir sunum yapan IndustriALL Küresel Sendika Enerji Sektörü Direktörü Diana Junquera pandemi döneminde dünyada ham petrol üretiminin %12, tüketiminin ise % 18 düştüğünü belirtti. Junquera, dünyada petrol fiyatlarındaki düşüşün ise bu dönemde % 60 civarında olduğunu söyledi. Sektörün iki büyük ithalatçı ülkesi Çin ve Hindistan’ın bu dönemde depolama alanına yatırım yaptığını belirten Junquera, sektörün iki büyük ihracatçısı ABD ve Rusya’nın ise mevcut kaynaklarını depolama ve nakliye konusunda sorunlar yaşadığını belirtti.

Junquera, bu dönemde sektördeki büyük şirketlerin faaliyetlerini çeşitlendirme, enerji verimliliğini artırma gibi alanlara yatırım yapsalar da kaynaklarının değersizleşmesinden kaçamadıklarını belirtti. Petrol ve gaz tüketiminin gelecek birkaç yıl pandemi koşullarındaki düzeyin altında seyretmesinin ön görüldüğünü belirten Junquera, uzun dönemde pandeminin insan davranışları ve alışkanlıkları üzerindeki etkisinin petrol tüketimini etkileyeceğinin altını çizdi.

Sektörde işçilerin karşılaştıkları sorunlar

Pandeminin petrol ve gaz sektöründe örgütlü sendikalar üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Junquera, toplantıya katılan sendikaların % 30’unun Shell, Total, ExxonMobil, Chevron, Eni, Gazprom, Lukoil ana şirketleri başta olmak üzere bu şirketlerin taşeronlarında da istihdam daralmasına gittiğini belirtti. Sektördeki bu firmaların % 35’inin ya ana şirketlerde ya da taşeronlarında istihdam daralmasına gittiğini belirten Junquera, diğer % 35’inde ise pandeminin herhangi bir etkisinin olmadığını, istihdamın pandemi öncesi gibi devam ettiğini belirtti.

Junquera, toplantıya katılan sektör sendikalarının sadece % 18’inin pandemi sürecinde üye kaybettiğini belirtirken, % 63’ünün üye sayılarında pandemi sürecinde bir değişiklik olmadığını, 18’inin ise petrol ve gaz sektöründe yeni örgütlenmeler yaptığını ve üye sayısını artırdığını belirtti.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında da bilgi veren Junquera, sektördeki sendikalardan alınan verilere göre sendikaların % 90’ının pandemi sürecinde işyerlerinde özel önlemler aldırdığını; maske kullanımı, eldiven kullanımı, temizlik malzemeleri kullanımı ve mesafenin korunmasına dikkat edildiğini belirtti. Yine sendikaların % 90’nı virüs önlemleri çerçevesinde rafineriler başta olmak üzere sektörde vardiya değişiklikleri yapıldığını belirtti.

Krizin faturasını petrol ve gaz işçileri ödemeyecek

IndustriALL Küresel Sendika Enerji Direktörü Junquera ve toplantıya katılan sendikaların temsilcileri bütün bu sorunlara rağmen enerji şirketlerinin kâr etmeye devam ettiğini, krizin faturasını işçilere ödetmeye çalıştıklarını belirttiler.

Toplantıda ekonominin iyi olduğu dönemlerde büyük kârlar eden petrol ve gaz şirketlerinin kriz döneminde daralmaya gitmesinin kabul edilemez ve sorumsuzca olduğunun altı çizildi. Şirketlerin bu dönemdeki saldırılarına karşı sendikalar olarak bir arada durmanın, örgütlülüğü güçlendirmenin ve kriz döneminde kendini güvencesiz hisseden örgütsüz işçilerin örgütlenmenin önemi vurgulandı.

Toplantı ülke sunumlarının tartışılması ve soru cevap bölümü ile sona erdi.