• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika Rüzgar Enerjisi Konferansı Yapıldı

IndustriALL Küresel Sendika rüzgar enerjisi alanındaki ilk konferansını Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaptı. Avustuya Sanayi İşçileri Sendikası PRO-GE Sendikası’nın merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Brezilya’dan Japonya’ya Almanya’dan Güney Afrika'ya bir çok sendikacı ve sendika temsilcisi katıldı. Petrol-İş Sendikasından toplantıya Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

02.07.2024

Toplantının açılış konuşmalarını Avusturya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Wolfgang Katzian, Avusturya Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Reinhold Binder ve IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Atle Hoie yaptı.

Toplantının birinci ve ikinci oturumlarından rüzgar enerjisi alanındaki şirketlerin faaliyetleri ve bu şirketlerde sendikal durum konuşuldu. Katılımcı ülkeler kendi ülkelerindeki rüzgar enerjisi alanında faaliyet yürüten şirketlerdeki genel örgütlülük düzeyleri, çalışma koşulları ve iş sağlığı güvenliği gibi alanlarda içinde bulundukları durumu aktardılar. Rüzgar enerjisi alanında yer alan çokuluslu şirketlerin faaliyetleri ise toplantının üçüncü bölümünde anlatıldı. Yine toplantının devamında, dördüncü bölümünde rüzgar enerjisi sektöründeki genel durum ve değer zincirlerindeki faaliyetler anlatıldı. Rüzgar enerjisi alanındaki şirketlerin bir haritasının çıkarılması bu bölümün diğer konusuydu.

Konferansın ikinci gününde ise fosil yakıtlardan rüzgar enerjisi alanına geçiş ve adil dönüşüm görüşüldü. Rüzgar enerjisi alanındaki çokuluslu şirketlerin faaliyetlerinin takip edilmesi ve buna göre bir strateji oluşturulması bu bölümde konuşulan konular arasındaydı.

İki gün süren konferans, rüzgar enerjisi alanında IndustriALL Küresel Sendika ve üyelerinin izleyeceği bir eylem planı belgesi oluşturulmasıyla sona erdi. Eylem planında rüzgar enerjisi alanında örgütlenmeden toplu sözleşmeye, tedarik zincirlerinden, özen yükümlülüğü yasasına rüzgar enerjisi sanayiinde örgütlü sendikaların genel bir strateji çerçevesinde hareket etmesinin altı çizildi.