• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu Toplandı

IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu toplantısı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Güney Afrika’nın yasama başkenti olan Capetown’da yapıldı.

22.06.2023

Toplantıya Türkiye’den Brezilya’ya, Japonya’dan Arjantin’e, İsveç’ten Güney Afrikay’ya dünya sendikal hareketinin önemli merkezlerinden yüzlerce sendika yöneticisi, temsilcisi ve uzmanı katıldı.

Toplantıya Petrol-İş Sendikasını temsilen Genel Başkan Süleyman Akyüz, Manisa Şube Başkanı Emrah Yunus Saruhan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

IndustriALL Yönetim Kurulu, IndustriALL Başkanı ve aynı zamanda Almanya Metal İşçileri Sendikası Başkanı Jörg Hofmann’ın açılış konuşması ile başladı. Hofmann konuşmasında uzun zamandır dünya sendikalarının Kovid-19 nedeni ile yüzyüze bir araya gelemediğini, bu toplantının geçen bunca yıl sonra bir ilk olduğunu belirtti. Hofmann sözlerinin devanımda dünyada eşitsizliğin ve gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleştiğini, yoksulun daha yoksul zenginin daha zengin olduğu bir yolda ilerlendiğini, buna son verecek olanın ancak ve ancak dünya işçilerinin örgütlü gücü olduğunu söyledi. Nelson Mandela’nın ülkesinde olunduğunun altını çizen Hofmann, gelir dağılımında adalete her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

Gündemin onaylanmasından sonra 15-16 Kasım 2022 tarihinde yapılan bir önceki Yönetim Kurulu’nun tutanakları olaylandı. Sekretarya raporunu sunan IndustriALL Genel Sekreteri Atle Hoie ise raporda bütün dünyada işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına yönelik baskıları ve bu baskılara barşı işçilerin mücadelesini anlattı. Güney Kore yönetiminin sendikalara yönelik saldırılarından Ukrayna hükmetinin savaştan yararlanarak işçilerin haklarını askıya almasına kadar bir çok konu sekretarya raporunda yer aldı.

Yine toplantının devamında IndustriALL Küresel Sendika ve IndustriAll Avrupa Sendikası arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine değinildi. Küresel Çerçeve Sözleşmelerin daha etkin hale getirilmesi için Küresel Çokuluslu Şirket Politikası Komitesi oluşturuldu. Küresel şirketlerin tedarik zincirlerinde işçi haklarının daha etkin takip edilebilmesi için “Şirketlerin sosyal sorumluluklarına yönelik oluşturulan müktesebatın” yakından takip edilmesi kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu toplantısı idari ve mali konuların görüşülmesi ile sonlandırıldı.