• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika'dan Petrol-İş’e Ziyaret

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Atle Hoie ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan 26 Mart 2024 Salı günü Petrol-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti.

27.03.2024

Petrol-İş Genel Merkezinde Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Genel Yönetim Sekreteri Ali Haluk Koşar ile bir araya gelen IndustriALL Küresel Sendika Yöneticileri Petrol- İş Sendikası ile IndustriALL Küresel Sendika arasındaki ilişkinin genel hatlarını görüştüler.

Görüşmede IndustriALL Küresel Sendika'nın stratejik gündeminde yer alan konular ile sendikamız Petrol-İş'in bu konulardaki tutumu ve küresel örgütümüzle ilişkileri üzerinde duruldu. IndustriALL Küresel Sendikanın gelecek tarihlerde düzenleyeceği toplantılar, Yönetim Kurulları ve 2025 Kongre’sine yönelik bilgilendirmesi sonrası Petrol-İş’in tutumu dile getirildi.

Toplantıda lastik, plastik ve otomotiv yan sanayideki Petrol-İş örgütlenmeleri ve çokuluslu şirketlerde Petrol-İş Sendikası ile IndustriALL Küresel Sendika arasındaki dayanışma görüşüldü.