• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel ve Avrupa Sendikası Türkiye Üyeleri Toplandı

IndustriALL Küresel Sendika ve IndustriAll Avrupa Sendikası ve bu sendikalara Türkiye’den üye sendikalar 19 Aralık 2023 Perşembe günü İzmit’te bulunan Lastik-İş Sendikası tesisinde bir araya geldi.

 

20.01.2023

Uluslararası alandan toplantıya petrol, kimya, lastik, ilaç, metal, tekstil, cam, enerji, kağıt başta olmak üzere imalat sektöründe örgütlü IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemla Özkan ve IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle katıldı.

Türkiye’den toplantı katılımcıları ise başta Petrol-İş olmak üzere Lastik-İş Sendikası, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası, Öz Çelik-İş Sendikası, Teksif Sendikası, Deriteks Sendikası, Disk Tekstil Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası, Kristal-İş Sendikası ve Selülöz-İş Sendikası yöneticileri ve uzmanları oldu.

Petrol-İş Sendikasından toplantıya Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Toplantıda küresel düzeyde ve Avrupa düzeyinde ve Türkiye’de işçi hareketi ve sendikal hareket değerlendirildi. Fransa’da bu yıl ilk defa 8 farlık konfederasyonun Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik yaşını yükseltmeye yönelik yasa çalışmasına karşı birleşip en büyük eylemlerden birini yapmasından Endonezya’da işçilerin artık siyasilere güvenmeyerek kendi taleplerini gerçekleştirmek için kendi siyasi partisini kurmasına; İngiltere’de ve bütün Avrupa’da enflasyona karşı sendikaların ek ücret artışı taleplerinden Romanya’da 2011 yılında çıkarılan iş yasası ile sektör düzeyinde toplu pazarlığın yok edilmesinden sonrası emek hareketinin mücadelesi ile yeniden sektör düzeyinde toplu sözleşme yapma hakkının gündeme gelmesine bir çok konu tartışıldı. Krizi ve pandemiyi bahane eden sermaye sınıfının bu dönemde kârını katladığı, oysa işçilerin bu kriz ve pandemi sonrası dünyanın her yerinde reel gelir kaybına uğradığı vurgulandı. Başarının, işçilerin hakları için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde birliğinden geçtiğinin altı çizildi.

IndustriALL Küresel ve Avrupa sendikasından temsilciler çalışmalarına yönelik sunumlar yaptılar. Yine bu iki örgüttün Türkiye’den üyeleri ile yaptığı çalışmalar; dayanışmalar, ortak seminer ve toplantılar görüşülen diğer konular arasındaydı.

Akyüz: Örgütlenmenin yasal anlamda önü açılmalıdır!

Toplantıda katılımcı her sendika birer sunum yaptı. Petrol-İş Sendikası adına konuşan Genel Başkan Süleyman Akyüz Türkiye’deki yasal mevzuatın sendikaların önünü tıkadığını belirterek örgütlenmedeki zorluklardan yetki prosedürüne yaşanan sorunları anlattı. Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu şirketlerin yaklaşık yarısının çokuluslu şirketler olduğunu belirten Akyüz, Petrol-İş Sendikasının hem IndustriALL Küresel Sendika hem de IndustriAll Avrupa Sendikası ile dayanışma ve işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

Yaşasın Dayanışma!

Toplantı sonrasında toplantı katılımcıları Türk-İş üyesi Selüloz-İş Sendikasının 29 gündür sürdürdüğü grevi ziyaret ederek dayanışma ve desteklerini sundu. Grevci işçiler tarafından coşku ile karşılanan heyet işçilerle bir süre sohbet etti.