• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL: Taşerona Son Verin!

IndustriALL Küresel Sendika'nın 2012'de kuruluşundan bu yana, güvencesiz çalışmaya karşı eylem örgütün politika ve kampanya gündeminin başında yer alıyor.
Son yıllarda güvencesiz çalışma bütün dünyada giderek yaygınlaştı. Ücretlerin düşük olduğu ülkelerde, serbest çalışma (şahsi istihdam), taşeron işçiliği ve geçici işçilik hâkim istihdam biçimleri oluyor. Yani taşeron artıyor.

05.10.2018

Taşeronun sorumluları işverenler ve işveren yandaşı hükümetlerdir

Güvencesiz çalışmadaki hızlı artış hem işletmelerden hem de hükümetlerden kaynaklanıyor. Şirketler esnekliği istihdamın koşulu olarak dayatıyor. Hükümetler ise ekonomik büyüme adına işgücü piyasasını kuralsızlaştırıyor ve güvencesiz ve düşük kaliteli işlerin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor.
IndustriALL taşeron işçiliğinin büyük bir hızla yaygınlaşmasına karşı çıkıyor ve doğrudan, güvenceli ve insana yakışır istihdam talep ediyor.
IndustriALL'a göre istihdam büroları, işçi simsarları ve taşeronlar aracılığıyla istihdam, sürekli ve doğrudan istihdamın yerine geçirilmek için kullanılıyor. Bu durum kabul edilemez.
Taşeron işçiliğinin belirleyici özelliği, işçiyi çalıştıran şirket, aracı firma (veya istihdam bürosu) ve işçi arasında kurulan üçlü ilişkidir. Bu üçlü ilişki işçiyi, işçilerin çalışmasını, ücretini ve çalışma koşullarını fiilen denetleyen işletmeden koparıyor. Böylece işçi bu konularda söz sahibi olmaktan çıkıyor ve koşulları iyileştirecek görüşme mekanizmalarından yoksun kalıyor.
Sonuç ise taşeron işçilerinin doğrudan istihdam edilen ve aynı işi yapan işçilerden daha düşük ücret alması, çeşitli sosyal haklardan yoksun kalması ve iş sağlığı-güvenliği risklerinin artmasıdır. Taşeron işçileri genellikle sendikalaşamazlar ve toplu sözleşme yapamazlar.
IndustriALL “İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü” olan 7 Ekim'de üyesi sendikaları, taşeron işçiliğinin ve diğer güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına karşı üyelerini harekete geçiriyor.
IndustriALL üyesi sendikalar bu yıl haklı talepleri için yine sokakta olacaklar, eylem, yürüyüş ve basın açıklaması yapacaklar.
 

Türkiye'de ve Sendikamızda

Ülkemizde de hükümet geçen yıl çıkardığı yasa ile belediyelerde ve merkezi idareye bağlı çalışan kuruluşlarda taşeron şirketlerin işine son vermiş, bu işçiler doğrudan belediyenin iştiraklerinin ve merkezi hükümet kuruluşlarının çalışanları olmuştu. Ancak söz verilmesine rağmen sendikamızın da örgütlü olduğu Kamu İktisadi Teşekkülleri'nde Botaş'ta, Tpao'da işçiler hâlâ taşeron olarak çalıştırılıyor. Bu ve benzeri kurumlarda yaklaşık 40 bin çalışan, işçi simsarlarının insafsızlığına terk edilmiş durumda.
Sendikamız Petrol-İş 7 Ekim “İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü”nde hükümeti seçim öncesi verdiği sözü tutmaya, sendikamızın örgütlü olduğu KİT'lerde taşeronu kaldırmaya çağırıyor. Sendikamızın bu alandaki mücadelesi bütün taşeron işçilere kadro verilene kadar sürecektir.