• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL ve ITUC Endonezya'daki Geçim ücreti Mücadelesini Destekliyor

05.02.2016

4 Şubat günü Cakarta'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ITUC ile IndustriALL'un genel sekreterleri Sharan Burrow ve Jyrki Raina, Endonezya hükümetinden, asgari geçim ücreti konusunu sendikalarla görüşmek üzere müzakere masasına dönmesini istedi.

İki küresel sendika liderinin ziyareti, Endonezya hükümetinin Ekim 2015'te Ücretin Belirlenmesi ile ilgili kararnameyi imzalamasından sonra gerçekleşti. Yeni düzenleme, yıllık asgari ücret müzakeresi sürecinde işçilerin kolektif söz hakkını engelliyor ve asgari ücret artışlarını yıllık enflasyon oranı ve GSYH artış rakamı ile sınırlıyor.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile IndustriALL Küresel Sendika'nın aktif bir şekilde desteklediği sendikalar bu karara karşı çıkıyor. Polis, geçen yılın Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen protestoları engellemek ve bastırmak için eylemci işçileri dövdü, biber gazı ve tazyikli su kullandı.

4 Şubat'ta Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ITUC genel sekreteri Sharan Burrow, hükümetin demokratik bir süreç işletmeyerek sendikaları devre dışı bırakmasının ve kendi tek taraflı kararını dayatmasının şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını belirterek şöyle dedi:

“Endonezya hükümetinden, kararını gözden geçirmesini ve sendikaların asgari ücretin belirlenmesi sürecine katılımını sağlamasını istiyoruz. İşçilere insana yakışır bir ücret ve yaşama koşulları sağlanmadan ekonomiler büyümez."

IndustriALL Küresel Sendika genel sekreteri Jyrki Raina ise aylık 103 ila 224 dolar arasında değişen mevcut asgari ücretin işçiler ile ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ve eşitsizliğin artmakta olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:
 

“Geçinmeyi sağlayacak ücret (geçim ücreti), satın alma gücünün artmasını, ekonomik büyümeyi ve yeni istihdam yaratılmasını sağlamak suretiyle hem işçilerle aileleri açısından hem de ekonomi açısından bir kazan-kazan çözümüdür.”

Ulusal sendikal merkezlerden KSPI'nın başkanı Said İkbal ve KSBSI'nın genel sekreteri Eduard Marpaung, eşitsizliği ölçen Gini katsayısının 2000'de 0.30 iken 2015'te 0.41'e yükseldiğini vurguladı. Bu durum, ekonomik büyümenin nimetlerinin eşitsiz bir şekilde varlıklı kesimden yana dağıtıldığını gösteriyor.
Aynı gün Cakarta'da düzenlenen ITUC’un asgari ücret forumunda, Endonezyalı işçiler geçim zorluklarını dile getirdiler ve aileleri için insana yakışır bir yaşam sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladılar. İşgücünün yüzde 75'i asgari ücrete talim ediyor.

Endonezya'da sendikalar, yerel düzeyde ekonomik ve politik yurttaşlığın gerçekleşebilmesi için ücret konseylerinin hayati önem taşıdığını söylüyor. Bu konseylerin yerine sendikaların katılımını engelleyen bürokratik prosedürlerin getirilmesi bunu olanaksız kılıyor ve sendikalara kitle eylemlerine başvurmaktan başka bir seçenek bırakmıyor.

IndustriALL ve ITUC sendikaların mücadelesini desteklediğini açıklayarak hükümetten şu taleplerde bulundu:
Asgari ücretle ilgili 78/2015 sayılı hükümet düzenlemesi geri çekilmelidir. Bu düzenleme iş yasasına ve ilgili diğer yasalara aykırıdır.
İnsana yakışır yaşama standardının belirlenmesinde 60 kalem yerine 84 kalem dikkate alınmalıdır.
Asgari ücret yüzde 2,6 oranında ve 2016'da bütün ücretler ise 500.000 Endonezya lirası (36 dolar) artırılmalıdır.