• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL'un maden sektöründeki kriz karşısındaki tutumu

IndustriALL Küresel Sendika, mal fiyatlarındaki düşüş sonucunda maden sektöründe baş gösteren muazzam iş kıyımı karşısında kaygı duyuyor. Küresel ölçekteki işten atmalar ve istihdam kısıntıları şimdiye kadar görülmemiş boyutlarda.

17.08.2015

2008-2012 dönemindeki finans krizinden maden sektörü zarar görmeden çıktı. Küresel finans krizinin tetiklediği 2008'deki küresel resesyon sırasında, maden sektörü meta fiyatlarında bir patlama yaşadı. Büyük ölçüde Çin ve Hindistan'daki büyümenin körüklediği patlama, kömür, maden kaynakları ve değerli taşlara yönelik görülmemiş bir talep yarattı. Finans krizi koşullarında, maden şirketleri genel piyasa ortalamasının üstünde performans gösterdi. Çoğu maden şirketi krizden güçlü bilançolarla çıktı. 

Maden işçileri ise meta fiyatlarındaki bu patlamadan yararlanmadı. Maden işçilerinin istihdam koşullarındaki, ücret ve maaşlarındaki her kazanım kan, ter, gözyaşıyla, çetin ve zahmetli bir toplu sözleşme mücadelesiyle elde edilmiştir.

Güçlü bilançolara rağmen, sektörün ağababaları istihdam ettikleri işgücünün ihtiyaçlarına kayıtsız kaldılar. Onun yerine, bir harcama çılıgınlığına girdiler, yönetim kadrolarını yüksek ücret artışları ve kâr paylarıyla ödüllendirdiler, riskli proje stoklarına sorumsuz yatırımlar yaptılar ve piyasayı dizginsiz üretim hedeflerine boğdular. Şimdi ektiklerini biçiyorlar.

Patlama dönemi sonsuza kadar süremezdi, Çin ve Hindistan ekonomilerinin hız kesmeye ve hatta küçülmeye başlamasıyla balayı sona erdi. Şimdi ise işçilerden kendilerini zor zamanlara hazırlaması ve meta fiyatlarındaki düşüşün yükünü omuzlaması isteniyor. Oysa şirketler büyük ölçekli kemer sıkma önlemleri alırken ortaya çıkan iş kayıplarından ve yığınsal işten çıkarmalardan işçiler hiçbir şekilde sorumlu değil.

Maden şirketlerinin en önemli varlığı sayılan işçiler şimdi yük olarak görülüyor ve işsizler yığınına katılmak üzere kapı dışarı ediliyor. Sürecin sosyal maliyeti topluma ve devlete yansıtılıyor. Düşen meta fiyatlarının yükünü maden işçileri omuzlarken, maden şirketleri hissedarlarına temettü dağıtıyor.

IndustriALL Küresel Sendika, maden işçilerinin ve ailelerinin bu zor zamanlarında  maden sanayicilerini sorumlu davranmaya çağırıyor. Üye örgütlerimizden, maden şirketlerinin, maliyetleri aşağı çekme telaşıyla, tek tek işçileri kemer sıkmayı kabulenmeye zorlayarak sendikaları etkisizleştirme eğilimi taşıdığı yolunda kaygılandırıcı haberler geliyor. 

Bu maden şirketlerinden bazıları, sendikalara danışılmasını öngören ülke yasalarını bile çiğniyor. Böylece, güvencesiz çalışma ve işin güvencesizliği artıyor.
IndustriALL Küresel Sendika'nın maden sektörü başkanı ve Avustralya maden sendikası CFMEU'nun (İnşaat, Orman, Maden ve Enerji Sendikası) Genel Sekreteri Andrew Vickers gelişmekte olan trajediyi şöyle yorumluyor:

“IndustriALL Küresel Sendika maden şirketlerini bu iğrenç davranış ve eylemlerden derhal vazgeçmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Şirketler krize her iki tarafın da kabul edebileceği çözümler bulmak için ilgili ülke sendikalarıyla diyaloga girmelidir.

Kemerlerin sıkılması son başvurulacak önlem olmalıdır. Kemer sıkma ve işten çıkarma kaçınılmaz ise, o zaman ülke yasalarının öngördüğü kurallara uygun davranılmalıdır.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika

Çeviri: Petrol-İş Sendikası Dış İlişkiler Servisi