• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM'den Irak Sendikaları Birlik Semineri

Irak sendikaları bir araya geliyor

Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM'in düzenlediği 'Irak Sendikaları Birlik Semineri' 29 – 31 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Seminer ADB ulusal sendikal merkezi AFL-CIO'ya bağlı sendikal dayanışma çerçevesinde faaliyet yürüten “Dayanışma Merkezi” tarafından finanse edildi.

31.10.2010

Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM'in düzenlediği 'Irak Sendikaları Birlik Semineri' 29 Ekim 2010 – 31 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Seminer ADB ulusal sendikal merkezi AFL-CIO'ya bağlı sendikal dayanışma çerçevesinde faaliyet yürüten “Dayanışma Merkezi” tarafından finanse edildi.

Seminere Türkiye, Irak, Güney Afrika sendika temsilcileri ile birlikte ICEM ve AFL-CIO Dayanışma Merkezi yöneticileri de katıldı.

ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda'nın ICEM faaliyetlerini anlatan sunumundan sonra bir konuşma yapan Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen özellikle halkların emperyalist güçler tarafından birbirine düşürüldüğü Ortadoğu'da işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının sağlanmasının öneminin altını çizdi.

Daha sonra Irak, Güney Afrika ve Türkiye'den katılımcılar örgütlenme deneyimlerini aktardılar. Sendikal hareketin önünde bulunan fırsat ve engellerin tartışıldığı panellerde Irak sendikalarının herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı bir ortamda nasıl mücadele edeceklerine dair tartışmalar yapıldı.

Üç gün boyunca gerçekleştirilen tartışmalardan sonra ICEM çerçevesinde Irak sendikal hareketinin güçlendirilmesi için yapılması planlanan aşağıdaki üç temel konu vurgulandı.

1.  ICEM'in bağıtladığı Küresel Çerçeve Sözleşmeler çerçevesinde Irak'ta özellikle petrol sektöründe faaliyet yürüten çokuluslu şirketlerin    takip edilmesi

2.  Irak'ta yeni hazırlanan iş yasasının işçiler lehine hükümler içermesinin sağlanması için ve işçi haklarını kısıtlayan maddelerin kaldırılması çerçevesinde bir kampanya yürütülmesi. Yürütülecek bu kampanya sürecinde Irak enerji, petrol, kimya ve gaz işçileri arasında kurulacak ilişkinin ilerletilerek ülkedeki ICEM  üyesi sektör sendikalarının oluşturacağı bir  “ICEM Irak Koordinasyon Komitesi” kurulması

3.  ICEM'in Irak sendikaları ile dayanışma çerçevesinde bölgede faaliyet yürüten ITF ile sıcak ilişki içerisinde bulunması.