• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İşçi Olmadan İşçiye Dair Hiçbir Şey Yapılamaz!

IndustriALL Küresel Sendika ve IndustriAll Avrupa Sendikasının ortaklaşa düzenledikleri “Türkiye’deki Sanayi İşçilerinin Adil Geçişi Süreci” başlıklı ortak atölye çalışması 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

07.10.2022

Toplantıya IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kan Matsuzaki ve Enerji Sektör Sorumlusu Diana Junquera, Industriall Avrupa Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Judith Kirton-Darling ve Adil Geçiş/Dönüşüm Sorumlusu Corinna Zierold ile Türkiye’den üye sendikaların temsilcileri katıldı. Toplantıda Petrol-İş’ten Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse yer aldı.

Özellikle imalat alanında bütün dünyada sanayi önemli bir dönüşüm yaşıyor. Üretim alanında otomasyon yaygınlaşırken, enerji sektöründe yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler bir süreden beridir sendikal harekette de tartışılıyor.

Sanayideki otomasyon dönüşümünün işçilere ve sendikalara etkisinin nasıl olacağı, bu dönüşüm yaşanırken çalışanların haklarının korunması bu toplantının önemli gündemlerindendi.

Toplantı, Türkiye’nin iklim ve karbonsuzlaştırma politikası hakkında sunumla başladı. Türkiye’nin 2021 yılında Paris İklim Değişikliği Anlaşmasına taraf olmasıyla başlayan süreçte verdiği taahhütlerin, işçiler ve toplum açısından ne tür değişiklikler getireceği tartışıldı.

Adil dönüşümün nasıl bir süreç olduğunu örnekle aktaran IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kan Matsuzaki, Çin’de mobil telefonlara üretim yapan (Sony, Iphone, Samsung, Xiomi, Huawei) Salcomp şirketinin 2015 yılında fabrikalarında 1.2 milyon işçinin çalıştığını belirtti. Son beş yılda yapılan otomasyon yatırımları ile birlikte 2020 yılında işçilerin yerini robotların aldığını ve gelinen noktada bu fabrikalarda 650 bin işçinin çalıştığını belirtti.

Bu alanda sendikaların ne yapması gerektiğine değinen IndustriALL Küresel Sendika Enerji Sektörü Direktörü Diana Junquera ise adil dönüşüm sürecinde sendikaların masada olması gerektiğini, eğer masada olunmazsa menüde olunacağının altını çizdi. 

Toplantıya Türkiye’den katılan sendika temsilcileri ise özellikle enerji, kimya, maden, metal ve tekstil alanlarında, kendi sektörlerindeki dönüşüm ve otomasyonun çalışma yaşamına etkileri konusunu dile getirdiler.

Toplantıya katılan Petrol-İş temsilcileri adil dönüşüm sürecinde işçiler olmadan işçilere dair hiçbir şey yapılamayacağını, sürecin mutlaka işçi hakları dikkate alınarak ilerlemesi gerektiğini vurguladılar.