• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

YAŞASIN 1 MAYIS!

İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN !

Adil ve barış içerisinde yaşayacağımız bir dünya ancak işçi sınıfının mücadelesi ile kurulacaktır. Bütün emekçilerin ve üyelerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.

29.04.2022

1 Mayıs, sömüren ve sömürülen iki sınıfın karşı karşıya geldiği, hem tarihsel hem de güncel açıdan sınıf mücadelesinin somutlandığı gündür. İşçi sınıfının 8 saatlik işgünü ve daha iyi çalışma koşulları için verdiği mücadelenin mirasıdır. ABD ve Avrupa’da başlayarak yayılan ve nice bedeller ödenerek verilen mücadele, bugün işçi sınıfının evrensel kazanımlarının yolunu açmıştır. Petrol-İş, tarihi boyunca bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmiş, sayısız eylem, grev ve direnişle önemli bir mücadele geleneği oluşturmuştur. Bugün bu gelenek, 18 şubemizle ülkemizin dört bir yanındaki örgütlenme mücadelemizle ve son olarak Tekirdağ’da Petrol-İş üyesi PAS SOUTH işçilerinin direnişiyle devam ediyor.

 

1 Mayıs, bu sömürü düzeninin çarkları yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin etmek için dönüyorken “bu düzen böyle gitmeyecek” diyerek sokağa çıkanların günüdür.

Bugün bizler de “işçiyi sömüren, işsiz bırakan ve yoksullaştıran bu düzen böyle sürmeyecek” demek için bulunduğumuz her yerde 1800’lü yılların ikinci yarısında başlayan emekçilerin tarihsel mücadelesinde sesimizi yükseltiyoruz.

136 yıl öncesini aratmayan çalışma koşulları 2022 yılında dahi devam ediyor!
2022 yılının daha ilk çeyreğinde en az 347 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Çünkü patronlar daha fazla kâr elde edebilmek için üç işçinin yapabileceği işi iki işçiye yaptırdı; işten atmakla tehdit ederek!

İşçiyi ölüme sürükleyen, sömürüyü derinleştiren esnek çalışma son bulmadan işçilerin can güvenliği sağlanamaz. Ücretsiz izin gibi uygulamalarla işçileri açlıkla terbiye etmeye çalışan, taşeron çalışma ile işçileri köleleştiren uygulamalara derhal son verilmelidir.

Herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Çünkü çalışırken ölmek istemiyoruz!

Bizler insan onuruna yakışır çalışma koşulları istiyoruz!

Sendikal örgütlenmenin önündeki engel, insanca yaşamanın önündeki engeldir!
Sendikal örgütlenmenin önündeki başta yetki tespit sistemi olmak üzere tüm engeller kaldırılmalıdır. İşçilerin özgür iradesiyle yaptıkları tercihlere işverenlerinin baskı yapmasının önüne geçilmeli ve baskı yapan işverenlere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.
Güvencesiz bütün emekçiler işçiler, sendika çatılarında birleşmelidir.

Ekonomik Kriz, Pandemi, Savaş Tehdidine Karşı İşçi Sınıfının Güvencesi Örgütlülüğüdür
Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte işçi sınıfının yaşam koşulları her geçen biraz daha ağırlaşıyor. Bir tarafta akaryakıttan elektriğe, doğal gazdan ulaşıma, gıdadan giyime, harçlardan köprü ve tünel ücretlerine varıncaya kadar birçok kalemde zam yapılırken diğer taraftan sermaye çevrelerine vergi afları, teşvikler veriliyor ve borçları siliniyor. Ama işçilerin, emekçilerin ödeyemediği doğalgaz faturası silinmiyor ya da kredi borcuna af gelmiyor!

Bu politikalar gelir adaletsizliğini ve yoksulluğu arttıran temel uygulamalardır. Emekçilerin biraz olsun nefes alabilmesi için zamlar geri alınmalıdır.

İşçinin alacakları güvence altına alınmalı, İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Vergi sistemi adil hale getirilmelidir.

Dünya pandemi sürecinin yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir savaş tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Emperyalist devletler çıkarları, rekabet ve pazar paylaşım kavgalarının bir parçası olarak Ukrayna’da yaşanan işgal bütün halkları tehdit etmektedir. Savaş, insanca yaşam için mücadele eden emekçilerin düşmanıdır. Savaşların en büyük kaybedeni emekçiler kadınlar ve gençlerdir.

Biz savaşa karşı barışı, tehditlere karşı haklarımızı savunacağız. Taleplerimizi dile getirirken sesimizi, dayanışmamız yükseltecek!

Varlık Fonu Kitleri Yutuyor
Yıllardır ülkemiz ekonomisini ayakta tutan KİT’lerin kamusal niteliğinin zayıflatılmasını hedefleyen ve kamu istihdam güvencelerini yok edecek her türlü girişime karşıyız. Sendikamızın da örgütlü olduğu TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden gibi stratejik kamu işletmelerinin kamusal niteliklerinin güçlendirilmesini, kamu yatırımlarına öncülük etmelerini ve entegre bir yapıda faaliyet göstermesini istiyoruz. Bu işletmeler, geleceğimizi ipotek altına alan Varlık Fonu’ndan çıkartılmalıdır.

2022 1 Mayısında başta işyerlerimiz olmak üzere olduğumuz her yerde taleplerimizi haykıracağız!

Yalnız değiliz!

Sermayenin ekonomik ve sosyal saldırılarına, hak gasplarına karşı işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler ve EYT mağdurları kısaca çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, hak ve özgürlüklerin genişletilmesini isteyen herkes, talepleri ve mücadele kararlılığıyla her yerde dayanışma ve mücadeleyi yükselterek, bu 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacaklar.

Adil ve barış içerisinde yaşayacağımız bir dünya ancak işçi sınıfının mücadelesi ile kurulacaktır. Bütün emekçilerin ve üyelerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz.

Emperyalistlerin savaşına karşı yaşasın işçilerin birliği, mücadelesi ve dayanışması!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz