• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ağustosta Direnişe Devam

İŞÇİLER HAKLARININ PEŞİNDE

Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken işçi direniş ve grevleri tüm hareketliliği ve coşkusuyla devam ediyor. Direnişteki işçilerin en büyük talebi sendikalılaşma önündeki engellerin kaldırılması.

22.08.2014

Deva'da Mücadele Devam Ediyor

Deva Holding’e ait ilaç fabrikasında Petrol-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 20 Haziran 2014 tarihinden itibaren 12 işçi işten atıldı. Atılan işçiler 1 Temmuz Salı günü fabrika önünde çadır kurarak tekrar işbaşı yapmak ve sendikanın tanınması için direnişe geçtiler.
Ancak Deva'da sendikal örgütlülük isteyen ve direnişteki arkadaşlarına destek veren işçilere yönelik baskılar devam ediyor. Fabrika müdürü ve yetkililer işçileri tek tek çağırarak ya vaat ya da tehditlerle sendikadan istifa etmeleri için zorluyor. İçerideki işçilerin dışarıda direnişte olan arkadaşlarına destek vermelerini engellemek amacıyla bahçe parmaklıklarına branda çekiliyor.
Bugün patronun tüm baskılarına karşın Deva direnişi tüm gücüyle devam ediyor. İşçiler Deva'ya sendika girmesi konusunda kararlı bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor.

Standard Profil İşçileri Bir Yılı Aşkın Süredir Direniyor

Petrol-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Standard Profil Ege işçileri, bir yılı aşkın süredir fabrikanın kurulu olduğu Manisa'daki işyeri önünde direnişlerine devam ediyor.
Standard Profil Şirketi, Düzce ve Manisa olarak iki ayrı bölgede kurulu fabrikalarıyla üretim yapmakta. Ancak şirketin Düzce işletmesi sendikayı kabul ederken,  Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Standard Profil Ege işletme yöneticileri sendikalaşma konusunda aynı hassasiyeti göstermiyor. Gerek işten atmalarla gerekse kadın üyelere cinsel tacize varan saldırılarla sendikalaşma engellenmeye çalışılıyor.
Ancak Standard Profil işçileri sendikal mücadeleyi kırmak için her türlü yolu deneyen patrona karşı fabrika önünde direnişlerine devam ediyor. En son yerel iş mahkemesinde açılan işe iade ve sendikal tazminat davalarının sonuçları sendikanın haklılığını bir kez daha göstermiş, sonuçlanan davalarda mahkeme işçilerin sendikal nedenlerle işten atıldığına karar vererek, işvereni tazminat ödemeye mahkum etmişti.  Standard Profil Ege yönetiminin temyize gönderdiği üç davada ise Yargıtay da yerel mahkemeyi onayladı. Bu şekilde Profil Ege işyerinde devam eden örgütlenme mücadelesinin haklılığı hukuki olarak da onanmış oldu.

Yatağan İşçileri Özelleştirmeye Karşı Barikat Kurdu

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, termik santrali ve kömür işletmelerinin özelleştirilmesine karşı santral ve maden işçileri yaklaşık bir yıldır mücadele veriyor. En son 16 Ağustos itibariyle Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Yatağan Termik Santrali ve maden ocaklarının ihalesini onaylamasının ardından enerji ve maden işçileri, Yatağan Termik Santralı ve kömür ocaklarının önüne barikat kurdu.
Eylemlerini  sürdüren işçiler, özelleştirme ihalesini kazanan firmayı içeri sokmayacaklarını, işyerlerini terk etmemekte kararlı olduklarını söylediler. İşçiler bunun bir emperyalist dayatma olduğunu söylerken, emperyalizme karşı olan herkesi desteğe çağırdılar.

Sütaş İşçisi Kararlı

Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 41 Sütaş işçisinin direnişi devam ediyor. Sütaş işvereni direnişte olan işçileri yıldırmak için işçilerin durduğu alana tezek dökmüş, işçiler defalarca jandarmayla karşı karşıya kalmış, Tek Gıda-İş Sendikası'nın şubelerine polis baskınları yaptırılmıştı.
Ancak patronun tüm baskısına rağmen Sütaş işçileri yılmadı, birçok kez istanbul'a gelerek Sütaş Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. "Tüketimden gelen gücümüzü kullanıyoruz" sloganıyla Sütaş ürünlerini boykot kampanyası başlatıldı. Çok geniş kesimlerden destek alan Boykot kampanyası Sütaş'ın üretimini etkiledi. İşçiler direnişlerine devam ediyor.

BEDAŞ İşçileri Çalışırken Ölmek İstemiyor

DİSK Enerji-Sen üyesi 26 BEDAŞ  işçisi, Avcılar işletmesinde çalışırken iş güvenliği malzemesi istedikleri için 13 Ağustos'ta işten çıkartıldı. İşçiler 21 Ağustos Perşembe günü işlerine geri dönmek ve iş güvenliği malzemelerinin verilmesi için Beyoğlu Talimhane’deki BEDAŞ Genel Müdürlüğü karşısında 5 katlı bir binanın çatısına çıktılar.  İşçiler 8 saat boyunca sürdürdükleri eylemi basın açıklaması ile sonlandırdılar.
BEDAŞ işçileri adına açıklamayı işten çıkartılan işçilerden Hakan Değirmen okudu. BEDAŞ’ta üç yıl boyunca taşeronlaşmaya karşı nasıl mücadele ettilerse bugün de aynı kararlıkla işçilerin iş güvencesi için direneceklerini belirten Değirmen, “Bizi ölümüne çalıştırmak isteyenlere bir kez daha BEDAŞ’ı ve İstanbul’u dar edeceğiz” dedi.

VEDAŞ İşçileri Talepleri İçin Eylemde

Hakkari’de Türkerler Holdinge ait Vangölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi’nin (VEDAŞ) Yüksekova, Şemdinli, Çukurca işletmelerinde arıza-bakım-onarım servisinde çalışan işçiler, çalışma şartlarına dikkat çekmek ve taleplerinin yerine getirilmesi için çadır eylemine başladı.

DİSK’e bağlı Enerji-Sen üyesi işçilerin eyleme çıkma sebebi,  VEDAŞ özelleştikten sonra devralan Türkerler şirketinin düzenli olarak yapılması gereken altyapı yatırımlarını, periyodik hat bakımlarını işçilerin uyarılarına rağmen yapmaması, şirketin işçi sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermemesi ve eksik malzemelerle işçilerin çalıştırılması.

VEDAŞ işçileri talepler yerine getirilene kadar eylemliliklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Bir Sendikal Kıyım da Tüsa Denim'de

Tüsa Denim’de sendikalı olduğu için işten atılan 31 işçinin direnişi 100 günü geçti.  Direnişlerini 104’üncü gününde Bartın kent merkezinde yürüyüş gerçekleştiren işçilere  Bartın halkı, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Tüsa Denim işçileri 5 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Teksif Sendikası’na üye olmuşlardı. İşçilerin sendika üyeliklerinin ardından bakanlıktan yetki alınmasıyla  işveren sendikaya üye olan 30 işçinin iş akitlerini feshetti. İşçiler işten atılmalarının  yanında baskıya uğradılar ve e-devlet şifrelerine el konuldu.
Tüsa Denim işçileri tekrar işe alınmak ve patronunun Teksif Sendikası’nın yetkilileriyle müzakere masasına oturması için direnişlerine devam ediyorlar.

Parkomat İşçileri Eylemde

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından parkomatların kaldırılmaya çalışılmasının ardından işsiz kalacak olan parkomat işçileri oturma eylemi başlattı. Akdeniz ilçesinde bulunan Atatürk Parkında devam eden eylemde, işçiler zaman zaman Belediye'ye bağlı zabıtaların tacizine uğruyor.
Parkomat işçileri direnişlerinin sekizinci gününde Atatürk Parkı'ndan Büyükşehir Belediye binasına yürüdüler ve işçilerin birliği ile bu baskıcı tutumu yeneceklerini söylediler.

ICF direnişine Devam Ediyor

Birleşik Metal İş’e üye oldukları için işten atılan ICF işçilerinin fabrika önündeki direnişlerini sürdürüyorlar.  Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 177 kişinin çalıştığı fabrikada, işçilerin büyük kısmı sendikaya üye olmuş ve sendika bakanlıktan yetki almıştı. Sendikalaşmayı engellemek için baskısını artıran ICF yönetimi ise 2 işçiyi işten atmış, 8 işçiyi de izne göndermişti. ICF işçilerinin iki haftayı doldurdukları direnişlerine ziyaret ve destekler devam ediyor.

Munzur Su’da grev başladı

Munzur Su işçileri örgütlenme ve TİS hakkı taleplerinin yanıtsız kalması, patronun işçileri sendikadan istifa ettirmeye ve başka sendikalara yönlendirmeye çalışması üzerine greve çıkma kararı almıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından Munzur Su işçileri 22 Ağustos Cuma sabahı saat  08.00′den itibaren greve başladılar.

Geçtiğimiz günlerde, Munzur Su yönetiminin TİS görüşmesi talebine olumlu yanıt vermesi üzerine grevin geçici olarak askıya alındığını açıklayan Gıda-İş Sendikası, görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkma kararı aldı.
Grev uygulamasının başlamasının ardından Munzur Su patronu Gıda-İş Sendikası’yla görüşme talebini iletti. İşçilerin isteği Munzur Su yönetiminin toplu sözleşmeli çalışma düzenini tanıması.