• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikal Güç Birliği Ankara'da toplandı

İşçilerin Türk-İş’i için

Demokratik, mücadeleci ve güçlü bir sendikal hareket için yola çıkan Sendikal Güçbirliği Platformunun Ankara’da kitlesel bir toplantı gerçekleştirdi.
ANKARA / EVRENSEL
21.11.2011

Demokratik, mücadeleci ve güçlü bir sendikal hareket için yola çıkan Sendikal Güçbirliği Platformunun Ankara’da kitlesel bir toplantı gerçekleştirdi. Farklı işkollarından örgütlü, örgütsüz işçilerin katıldığı toplantıda, birlikteliğin daha da genişlemesi için işçiler görev alacaklarını duyurdular. Türk-İş Genel Kurulunun işçilerden kaçırılmak istendiğini belirten Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, işçiye kapatılan kapıları gerekirse kıracaklarını söyledi.

Türk-İş’in mevcut yönetimine muhalefet eden 10 sendikanın oluşturduğu Sendikal Güçbirliği Platformunun Ankara bölge toplantısı Sürmeli Otel’de gerçekleşti. Yaklaşık 700 işçinin katıldığı toplantıda işçiler, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Emekçiyiz haklıyız, kazanacağız”, “AKP halka hesap verecek” sloganı attılar. Toplantıya Savranoğlu direnişinde olan Deri-İş Genel Başkanı dışındaki sendikaların genel başkanları katıldı.

Ankara Şubeleri adına konuşan Tez Koop-İş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Barın, bu birliği işçilerin sahiplenmesinin önemli olduğunu söyledi. Barın, güçbirliğinin Türk-İş Genel Kurulunun ardından yollarını konfederasyonla ayıracağı söylentisinin, platformu zayıflatmayı amaçladığını kaydetti.

İŞÇİLER GÖREV ALACAK

Platform adına Tez-Koop-İş Genel Başkanı Osman Gürsu konuştu. Sermayenin artan saldırılarına dikkat çeken Gürsu, saldırıların amacının güvencesiz, düşük ücretli ve sendikasız iş gücü yaratmak olduğunu söyledi. İşçi sınıfının bu saldırılara sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Gürsu, bunun için yüzü sınıfa dönük, yeni, mücadeleci ve güçlü bir sendikal harekete ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.  Gürsu, bu birlikteliğin sadece işçi sendikalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

İşçiler, sendika başkanlarına platform hakkındaki görüşlerini aktardılar, sorularını sordular. Türk-İş yönetimine eleştirilerini dillendiren işçiler, güçbirliğinin genişlemesi için görev almak istediklerini söylediler. Numune Hastanesinden konuşan bir taşeron işçi, mücadeleci sendikaların örgütsüz işçileri örgütlemek, güçbirliği içinde yer almayan sendikaların üyeleriyle birleşmek için çaba içinde olması gerektiğini ifade etti. Yine söz alan örgütsüz işçiler, sendikacıları işyerlerinde örgütlenme faaliyetine davet ettiler.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden bir işçi de, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 300 işçinin katıldığı İşçi Kurultayına rağmen, Sendikal Güçbirliği Platformunun neden Kayseri’de toplantı gerçekleştirmediğini sordu.

devamı için;