• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İSİG Uzmanımız Varroc (SA-BA) İşyerini Ziyaret Etti

İstanbul 2 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Varroc Lighting Systems işyerini, Genel Merkez İSİG Servisi Uzmanımız Ceyhun Gürpınar, Şube Başkan Yardımcımız (Mali) Mehmet İldem’le birlikte ziyaret etti.

26.12.2018

Geçtiğimiz aylarda Varroc Lighting Systems tarafından satın alınan Saba Endüstriyel Ürünler İmalat ve Tic A.Ş. işyerimizde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının revize edilmesi sonrasında yaşanan bazı anlaşmazlıkları görüşmek ve konuyu yerinde incelemek üzere, 25 Aralık 2018 Salı günü, Genel Merkez İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Servisi Uzmanımız Ceyhun Gürpınar, Şube Başkan Yardımcımız (Mali) Mehmet İldem’le birlikte işyerini ziyaret etti.

Yapılan ziyaret kapsamında İdari İşler Asistanı Eyüp Yürek, İş Güvenliği Uzmanları Melih Gürses, Erkan Karaca, Baştemsilcimiz Murat Köse, temsilcilerimiz Recep Çalışkan ve Kani Kaya’nın da dahil olduğu bir toplantı yapıldı. Ardından işyerinde bir saha turu atılarak yapılan işler ve alınan İSG önlemleri yerinde görüldü.

Yapılan gözlemler neticesinde İSİG Servisimiz tarafından yazılacak rapor; şubemiz, temsilciliğimiz ve işverenliğimizle paylaşılacak ve işyerinde alınan İSG tedbirleri ile kullanılan kişisel koruyucu donanımların seçiminde işçi tarafının görüş ve değerlendirilmelerine yer verilmesi hususu öne çıkartılacaktır.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZDAN AÇIKLAMA!

Kamuoyuna, Ülke ekonomisi ve sanayisi için atfettiği  büyüklük ve anlamı yanı sıra Tüpraş'ı, bugünlere getiren endüstriyel ilişkiler özel örnekliğinin,  bir paydası ve parçası olarak gurur duyduğumuzu, her zaman açıkça ifade etmekteyiz. Bugüne kadar 11 toplu iş sözleşmesi müzakeresi yapılmış ve bunlardan  8 oturumda her hangi bir maddede mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen,   Petrol-İş Sendikası 70 yıla yaklaşan mücadele geleneği ve endüstriyel ilişkilerdeki düzenley...
devamı