• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR!

İŞYERİNDE ŞİDDETİ SENDİKALAR DURDURACAK!

Merkez Yönetim Kurulumuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayıyla bir açıklama yayımladı.

24.11.2019

Tüm dünyada kadına yönelik şiddetle mücadelenin yükseltildiği 25 Kasım’da sendikalara büyük sorumluluk düştüğü bilinciyle, Petrol-İş Sendikası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.

Kadına yönelik şiddet, hem ülkemizde hem dünyada can alıcı sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Resmi açıklamalara göre, Türkiye’de her yüz kadından 38’i hayatının en az bir döneminde eşi veya bir yakını tarafından şiddete uğramaktadır. Toplumsal yaşamdaki eşitsizlikler kadınların şiddete uğrama olasılığını arttırıyor. Sözlü, fiziksel, ekonomik veya psikolojik biçimlerde kendini gösteren şiddet ve cinsel taciz, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iş yaşamındaki yansımalarından biridir. Güvencesiz işler de işyerlerini kadınlar için şiddet ve taciz bakımından güvensiz ortamlar haline getiriyor. Bu nedenle iş yaşamında kadınların güvenceli ve örgütlü çalışmaları, şiddet ve tacizle mücadele konusunda ilerlemeyi de beraberinde getirecektir. Bu noktada sendikalara daha da büyük sorumluluk düşmektedir.

Uluslararası sendikal dünyaya göre şiddet öncelikle kadınların insan hakları sorunudur, ama aynı zamanda işyeri sağlığı ve güvenliği meselesidir. İşyerinde şiddet, ayrıca kadın-erkek fırsat eşitliği için bir tehdit olarak da kabul edilmektedir. Bu gerçekten hareketle, Petrol-İş Sendikası olarak hem tüzüğümüzde ve toplu sözleşme maddelerinde, hem de imzaladığımız uluslararası sözleşmelerle verdiğimiz şiddet ve tacizle mücadele sözümüzün arkasındayız.

Petrol-İş Sendikası, yaklaşık yüzde on kadın üye oranıyla işyerlerinin çoğunda erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sendikadır. Bu nedenle, işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşası ve cinsiyete dayalı şiddet ve tacizle mücadele daha da büyük önem kazanmaktadır. Sendikamız, ayrıca ev içi şiddeti de bir işyeri ve sendika meselesi olarak görmektedir. Önümüzdeki dönem, bununla ilgili çalışmalarımız ve kampanyalarımız, işbirliklerimiz devam edecektir.

Sendikamız Petrol-İş olarak, bu yılın Haziran ayında düzenlenen ILO Konferansı’nda kabul edilen ve taraflara büyük sorumluluk yükleyen 190 nolu “İş yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye dair sözleşme”nin ülkemizde onaylanması için de gereken her türlü çalışmayı ve kampanyayı yürütmeye devam edeceğiz. 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nde 16 şubemize bağlı işyerlerinde Petrol-İş üyesi kadınların katılımıyla düzenleyeceğimiz “İşyerinde şiddet ve tacize karşı, sendikalı ol, güvende ol” kampanyamız bunun göstergelerinden birisidir.

İşyerinde şiddet ve tacizi sendikalar durduracak!

Petrol-İş Merkez
Yönetim Kurulu