• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ITUC Pasifik Ötesi Ortaklık Anlaşması görüşmelerini durdurmak için kampanya başlattı

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), ulusal sendikal merkezlerle birlikte, Pasifik Ötesi Ortaklık Anlaşması (TPP) görüşmelerinde şeffaflık talep ediyor. Serbest ticaret anlaşmasının görüşmeleri gizli yürütülüyor.

12.06.2015

ITUC'un TPP ticaret bakanlarına yönelik online dilekçe kampanyasında bakanlardan görüşmeleri durdurmaları ve anlaşma metnini kamuoyuna açıklamaları isteniyor.
Ticaret anlaşması şu 12 ülke arasında görüşülüyor: Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur, ABD VE Vietnam.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, “Kapalı kapılar ardında yapılan ticaret anlaşmaları kamu yararına aykırı olarak çokuluslu şirketlerin ellerinde daha da çok güç ve servet toplanmasını amaçlıyor ve emekçi halka tuzak kuruyor” dedi.
ITUC’un dilekçesinde şöyle deniyor:

“İyi bir anlaşma ILO'nun öngördüğü temel hakları uygulayarak, çevreyi ve kamu hizmetlerini koruyarak, yabancı yatırımcılara özel haklar/ayrıcalıklar tanımayarak ve  adil patent kuralları çerçevesinde hayati ilaçlara makul koşullarda erişilmesini sağlayarak insana öncelik vermelidir. İçerdiği kapsamlı kurallar kamuoyuna açıklanmadan önce TPP'nin bağıtlanması, açık, katılımcı yönetim anlayışına uygun değildir.”