• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kadıköy Mitingi

06.05.2008

6 Nisan 2008 Pazar günü Emek Platformu bileşenlerinin öncülüğünde yapılan SSGSS Yasa Tasarısına karşı yapılan mitingde Tasarıyı Meclis'e getiren AKP iktidarı bir kez daha protesto edildi.

TBMM'nde görüşmeleri süren tasarının yeni şekline karşı olunduğunun birkez daha siyasi iktidara hatırlatılması ve bu yasa tasarısını protesto etmek amacıyla Kadıköy'deki mitinge Petrol - İş Sendikası Ankara, Bandırma, Bursa, Kocaeli, Yarımca, Gebze, İstanbul-1 İstanbul-2 ve Trakya Şubelerimizin ve Emek platformunun birçoğunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadıköy mitingine emeği ile geçinen tüm kesimler, memuruyla, işçisiyle, emekçisiyle birlikte öğrenciler, emekliler, çiftçiler ve köylülerin yanısıra meslek odaları ve tüm sivil toplum örgütleri katıldılar.

Herkesin ortak amacı mevcut haklarına yapılan saldırıları, daha geriye gidişi durdurmak ve yapılmak istenen bu değişikliği protesto etmek olmuştur. Şiddetli yağmura rağmen katılımın yüksek olduğu mitingde Hükümet protesto edildi. Çalışanların ve emekçilerin birliğinin öneminin birkez daha ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı miting, eğer konfederasyonlar yani Emek Platformu bileşenleri birlikte kutlama kararı alırlarsa, 2008 bir Mayısı'nın görkemli geçeceğinin habercisi oldu.

Umarız ki Emek Platformunu oluşturanlar bunu dikkate alırlar. Tüm çalışanların bu heyecanını, birlikte hareket etme duygularını ve mücadele azimlerini kişisel kaprisleri yüzünden engellemezler.

Yapılan tüm bu uyarılardan gereken mesajı umarız ki; Hükümet almıştır. Çalışanları ve toplumumuzu daha fazla germeyi bırakır ve tüm tarafların ortak bir noktayı tespit edip o noktada buluşması sağlanmış olurlar.

Buna tüm toplumumuzun ihtiyacı vardır. Ayrıca 6 Nisan Kadıköy mitinginden Emek Platformunun tüm bileşenlerinin dersler çıkartmaları gerekmektedir. Herkes sorumlulukları çerçevesinde üzerine düşeni yapmalıdır. Yoksa çalışanlar tabanda birlikteliklerini gösterdiler. Artık çalışanlarımızın bölünmüşlüğe değil; birlikteliğe ihtiyacı vardır.Bunu tavandakiler yapmazlarsa, tabandakiler yapmıştır ve yapacaklardır.

Biz Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi olarak; Emek Platformunun almış olduğu tüm kararlara harfiyen uyduk. Bundan sonra da alınacak tüm kararlara Petrol-İş katıldığı sürece katılmalarımız devam edecek. Kadıköy'deki mitinge 300 civarında çalışanımızla birlikte örgütlenme aşamasında iken işyerlerinden çıkartılan Farplas ve Coster işçileri ile katıldık. Bugüne kadarki gelişmeler ve eylemlilikler şunu gösteriyor ki bu yılki 1 Mayıs geçen yıllara göre daha etkin geçecektir.

Önümüzdeki 1 Mayıs'ın kutlama yeri tercihen Gebze olacak, bunun kararını Gebze Sendikalar Birliği belirleyecek. Biz şube olarak bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Petrol-İş Gebze Şubesi 13 Mart'taki basın açıklamalarına, 14 Mart'taki iki saatlik iş bırakma eylemlerine, 1 Nisan daki basın açıklamalarına ve 6 Nisan'daki Kadıköy mitingine etkin ve yığınsal bir şekilde katılım sağladı. 2008 1 Mayıs'ı da ayni şekilde olacaktır. Bugünden tüm çalışanlarımızı 1 Mayıs'a davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Süleyman Akyüz

Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı