• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kadınsız Sendika, Sendikasız Kadın Olmaz

Sendikalı kadınlar, taleplerine yönelik gelişmelerin sadece tüzüklerde bir madde olarak kalmaması gerektiğine dikkat çekti. "Yönetimlerinde yer almak, taleplerimizi içinde bulunduğumuz örgütün politikalarına daha fazla yansıtmak istiyoruz" dedi.

Çiçek TAHAOĞLU
02.02.2012

Kadınlar, bugün Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde (TMMOB) yaptıkları basın açıklamasıyla "sendikalarda erkek egemenliğine son" dedi.
Açıklamaya Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Eğitim-Sen, Emekli-Sen, TMMOB ve çeşitli kadın örgütlerinden kadınların yanısıra, Oyuncular Sendikası'ndan Şebnem Sönmez, Şeniz Kurultay ve Janset de destek verdi.
Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnsiyatifi, farklı ülkelerdeki sendika tüzüklerini inceleyerek, kadın temsiliyeti ve örgütlenmesine dair verileri inceleyip Türkiye'deki sendika, konfederasyon ve meslek odalarının temel metinlerine model oluşturması amacıyla göndermişti.
İnsiyatif bazı sendikaların tüzüklerinde gerekli değişiklikleri yaptığını ama konfederasyonlardan cevap alamadıklarını belirtti.
Aralıkda yapılan Türk-İş 21. Genel Kurulu'nun neredeyse tamamının erkeklerden oluştuğunu, kadınların ne delege ne de izleyici olarak Kurul toplantılarında yer almadığını ifade eden İnsiyatif, DİSK'in 14. Genel Kurulu'nun yaklaştığını hatırlattı;
"Her türlü egemenliğe, ayrımcılığa, baskıya karşı mücadele iddiası olan DİSK'in demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi olduğuna inanmamız için DİSK tüzük ve programını cinsiyetçi maddelerden arındırmalı, kadınların kadınlar tarafından seçildiği yapıların kurulmasının önünü açmalı, konfederasyon içinde kadınların karar ve yetki organlarında yeteri kadar yer almasını sağlayacak koşulları oluşturmalıdır" dedi.
İnsiyatif adına Gülnur Elçik'in okuduğu basın açıklamasında, " gelişmelerin sadece tüzük ve programlarda birer madde olarak kalmamasının, sendikalarda kadınların lehine kota olmasının ve değişikliklerin hayata geçirilerek sendikalar içinde kadın yapı ve birimlerinin kurulmasının sendikal yapıları daha demokratik ve cinsiyetçilik karşıtı hale getireceği" belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" Tüzük ve programlarında kadına yönelik pozitif ayrımcılık maddeleri olduğunu belirten sendikalardan bunları hayata geçirmelerini ve bazı sendikalarda ismen bulunmasına rağmen cismen ortada olmayan kadın yapılarını aktifleştirmelerini, kadınların yönetime gelmelerini önleyen koşulların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sendikal yaşamın kadınların yer alabileceği şekilde düzenlenmesini böylece kadınların üye ve yönetici olarak var olabilmelerini istiyoruz.
" Her gün yeni saldırılarla yüz yüze gelen, sermayenin ve hükümetin etkisizleştirmeye, yok etmeye çalıştığı, yetkilerinin düşürülme tehditi ve bir türlü yenilenmeyen sendikalar kanununun engellerini aşmak için uğraş verdikleri bu günlerde sendikaların kadınlara, kadınların sendikalara daha fazla ihtiyacı var.
" Biz kadınlar eskisi gibi etkisiz üyeler olarak kalmak istemiyoruz. Bunun için erkek egemen politikalara, örgütsel yapılara karşı çıkıp, işyerinde, sendikada, sendika yönetimlerinde yer almak, sözümüzü yüksek sesle söylemek, taleplerimizi içinde bulunduğumuz örgütün politikalarına daha fazla yansıtmak istiyoruz". 

Kaynak: www.bianet.org