• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kadıoğlu Kozmetik işçisi boyun eğmeyecek

Bayrampaşa’da kurulu Kadıoğlu Kozmetik işçileri, çok kötü çalışma koşullarından kurtulmak ve daha iyi koşullarda çalışmak için sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şubesi’nde örgütlendiler. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan doğan haklarını kullanarak sendikalı olan işçilere, işveren ve işveren vekilleri ise anında baskı ve tehditlerle cevap verdiler. Daha önce 10 işçiyi işten çıkartan Kadıoğlu Kozmetik işvereni, baskı ve tehditlerini sürdürüyor.
25.07.2006

Bayrampaşa’da kurulu Kadıoğlu Kozmetik işçileri, çok kötü çalışma koşullarından kurtulmak ve daha iyi koşullarda çalışmak için sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şubesi’nde örgütlendiler. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan doğan haklarını kullanarak sendikalı olan işçilere, işveren ve işveren vekilleri ise anında baskı ve tehditlerle cevap verdiler. Daha önce 10 işçiyi işten çıkartan Kadıoğlu Kozmetik işvereni, baskı ve tehditlerini sürdürüyor. İşveren, sendikamızın Kadıoğlu Kozmetik örgütlenmesini tamamlayıp, 22 Haziran 2006 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tesbiti için başvurmasına karşın, uzlaşmaya yanaşmıyor. Kadıoğlu Kozmetik işvereni, dün de 8 çalışanın iş akdini feshederek sendikalı işçilere gözdağı vermek istiyor. Aynı işveren, yasaları çiğneyerek, sendikaya üye olan işçileri zorla sendikadan istifa ettirmeye çalışıyor. Ancak üyelerimiz bütün baskılara rağmen sendikadan istifa etmemekte direniyorlar. Kadıoğlu Kozmetik işvereni bilmelidir ki işçiler sendikaya üye olmakla tamamen Anayasal ve yasal haklarını kullanıyorlar. İşveren, sendikaya karşı her şeyi göze aldıysa, işçiler de sendikalı olmak için her şeyi göze aldılar. Ne Kadıoğlu Kozmetik işvereni, ne de bir başka güç, Anayasa ve yasalardan doğan haklarını kullanarak örgütlenen, sendikalı olan Kadıoğlu Kozmetik işçilerinin ve Petrol-İş Sendikası’nın haklı mücadelesini engelleyemeyecektir. Baskılar, tehditler Kadıoğlu Kozmetik işçisinin daha da kenetlenmesini sağlayacaktır. Burada asıl suç işleyen, örgütlenme özgürlüğünü engelleyen Kadıoğlu Kozmetik işverenidir. Biz buradan, Cumhuriyet Savcılarını, örgütlenme özgürlüğünü engelleyen işverene karşı göreve çağırıyoruz. Kadıoğlu Kozmetik işçisi, işverenin baskı ve işten atma tehditlerine boyun eğmeyecek, Petrol-İş bayrağını bu işyerinde mutlaka dalgalandıracaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Petrol-İş Sendikasıİstanbul 1 Nolu Şubesi Yönetim Kurulu