• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

KALE KAYIŞLARI İŞYERİNDE EYLEM

Silivri’de kurulu Kale Kayışları işyeri önünde, sendikamıza üye oldukları için işten atılan ve hala işyerinde çalışan üyelerimize uygulanan baskılara karşı basın açıklaması yapıldı.

02.12.2018

Sendikamız Trakya Şubesi tarafından örgütlenen Kale Kayışları işyerinde 30 Kasım Cuma günü basın açıklaması yapıldı. İstanbul-Silivri’de kurulu bulunan Kale Kayışları Fabrikası’nda Trakya Şubesi tarafından örgütlenme faaliyetleri başlatılmıştı. SGK verilerine göre 300 kişinin çalıştığı bu işletme türü firmada, yasanın öngördüğü sayının çok üzerinde işçi örgütlenme haklarını kullanarak sendikamız Petrol-İş'e üye oldu. Çalışma Bakanlığı da Kale Kayışları adlı firmada, Petrol-İş Sendikasının yetkili sendika olduğuna dair yetki tespitini12 Ekim 2018 tarihinde sendikamıza verdi.

Ancak işveren, örgütlenme sürecinin başarıya ulaşmasının ardından işyerindeki baskıları arttırdı ve yakın zaman önce Petrol-İş üyesi 2 işçiyi işten çıkardı. Sendikamız Trakya Şubesi de işverenin yasalara ve Anayasa’ya aykırı bu tutumuna karşı bir basın açıklaması yayımlarak 30 Kasım Cuma günü tüm emekçileri ve emek mücadelesine gönül vermiş bileşenleri fabrika önündeki basın açıklamasına davet etti.

Cuma günü Genel Merkez Yöneticilerimiz, Trakya Şube Yöneticileri, Batman Şube Başkanımız Şehmus Kaygusuz, temsilci ve üyelerimiz, siyasi parti temsilcileri, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ile basın mensuplarının da katılımıyla Kale Kayışları Fabrikası önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı. Genel Merkez Yöneticilerimizden Genel Sekreterimiz Ahmet Kabaca, Genel Mali Sekreterimiz Turgut Düşova ile Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa Mesut Tekik de basın açıklamasına katılarak destek verdiler.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını Trakya Şube Başkanımız Ercan Yavuz yaptı. Ercan Yavuz konuşmasında, “İşveren, işçilerin en temel haklarını kullanarak sendikaya üye olma haklarını tanımamış, bizlerin taleplerini göz ardı etmiştir. İşverenin amacı, mahkeme sürecini uzatıp sendikal örgütlülüğü bitrmektir. Ancak Petrol-İş Sendikası her zaman üyesinin yanında ve haklarına sahip çıkacaktır.” dedi. Konuşmasını sendikaların çalışma hayatındaki düzenleyeci rolüne dikkat çekerek bitiren Yavuz, basın açıklamasına katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Trakya Şube Başkanımız Ercan Yavuz’un ardından Genel Mali Sekreterimiz Turgut Düşova söz aldı. Turgut Düşova bir işçinin neden sendikalı olmak istediği sorusunu sorarak konuşmasına başladı. Konuşmasının devamında “İşçiler ağır çalışma koşulları, daha iyi ücret, haksızlığa uğradığı ve onurlu bir çalışma için sendikalı olurlar. Kale Kayış işçileri de 12 saat çalışmaya, neredeyse hergün yaşanan iş kazaları ve düşük ücretlere HAYIR demek için sendikaya üye oldular” dedi. Petrol-İş olarak çalışma barışının öncelikli olduğunu söyleyen Düşova, işverene seslenerek bir an önce uzlaşı masasının kurulması çağrısı yaptı. Düşova konuşmasını, 200 günden fazladır direnişlerini sürdüren Flormar emekçileri ve kısa süre önce grev uygulamasına başladığımız Gripin İlaç grevini de selamlayarak sonlandırdı.

Basın açıklamasında son konuşmayı Genel Sekreterimiz Ahmet Kabaca yaptı. Kabaca konuşmasında “Kale Kayış işçileri kurallı çalışabilmek için Petrol-İş’i tercih etmiş ve sendikamıza üye olmuşlardır. Kale Kayışlarında insanca çalışma koşullarının sağlanabilmesi için Petrol-İş Sendikasını tercih etmişlerdir.  Anayasal haklarını kullanılarak sendikaya üye olmak suç değildir” dedi. Konuşmasında Petrol-İş Sendikasının diyalogtan yana bir sendika olduğunu belirten Kabaca, işverene de sendikayı tanıması çağrısını yaptı.

Basın açıklaması sloganlarla sona erdi.

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı