• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kamu hastane birlikleri ve tam gün yasa tasarısı eylemi

Kamu hastane birlikleri ve tam gün yasa tasarısını protesto eylemi yapıldı.

24.06.2009

24 Haziran 2009 tarihinde Adana Tabipler Odası, Türk-İş, TMMOB, KESK, DİSK, Adana Eczacılar Odası'nın birlikte düzenlemiş olduğu Kamu Hastane Birlikleri ve tam gün yasa tasarısını protesto eylemi, basın açıklamasına Petrol-İş Adana Şubesi olarak katılarak destek verdik.