• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kamu İstihdam Raporu Hazırlandı:

KAMUDA İSTİHDAM DÜŞÜYOR, TAŞERONLAŞMA ARTIYOR

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi, kamu sektöründe istihdamın değişen yapısı ve kamu emekçilerinin istihdam durumunu ortaya koyan bir rapor hazırladı. Altı ayda bir yayımlanması planlanan rapora göre, toplam istihdam içerisinde ücreti ve yevmiyeli çalışanların sayısı artarken, özel sektörde istihdam kamu sektörüne göre 10 kat fazla büyüdü.

21.08.2014

Rapora göre 2007 yılında 12 milyon 534 bin olan ücretli ve yevmiyeli çalışanların sayısı, 2013 yılında yüzde 30,5 artarak 16 milyon 353 bine yükseldi. Kamu sektöründe istihdam oranı yıllar içerisinde azalırken, özel sektörde istihdam oranı ise arttı.

Kamuda istihdam düşüyor

2007 yılında kamu sektöründe istihdam sayısı 2 milyon 925 bin iken 2013 yılına gelindiğinde yüzde 13,5 artarak 3 milyon 319 bin oldu. Buna karşın, özel sektörde istihdam 2007 yılında 17 milyon 812 bin iken 2013 yılına gelindiğinde yüzde 24,7 oranında artarak 22 milyon 204 bini buldu. Böylelikle kamuda 394 bin 278 kişilik istihdam yaratılırken, özel sektörde 4 milyon 391 bin kişilik istihdam artışı sağlanmış oldu.

Yine 2007-2013 dönemine ait istatistiklerde kamuda güvenceli istihdam biçimlerininde zayıfladığı görülüyor. 2007 yılında kamu sektöründe işçi sayısı (kadrolu-geçici) 484 bin 497 iken, 2013 yılında yüzde 22,8 düşerek 373 bin 942 oldu. Aynı yıllarda sadece kadrolu işçi sayısındaki düşüş oranı ise yüzde 8,3 oluyor.

Kamuda en fazla istihdam artışı Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda

Kamu sektöründe istihdamın dağılımına bakıldığında, en fazla istihdamın Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda olduğu görülmekte. Bu kurumlar arasında  2007’den 2013 yılına göre en fazla istihdam artışı ise Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda istihdam artışı yüzde 52, Adalet Bakanlığı’nda istihdam artış oranı yüzde 64 iken Milli Eğitim Bakanlı'nda istihdam artışı yüzde 25'te kalıyor.

Taşeronluk egemen istihdam biçimi haline geldi

Taşeron istihdam biçimi sadece özel sektörde değil kamuda da yaygınlaşırken, genel hizmetler işkolunda, belediye hizmetleri, genel temizlik, çevre düzenlemesi ve bakımı, itfaiye hizmetleri, cenaze hizmetleri ve konut işleri gibi işlerde taşeron işçi sayısı 650 bini buldu. 

ÇSGB tarafından 14 Temmuz 2014 tarihi itibariyle genel hizmetler işkolunda çalışan işçilere ilişkin verilen istatistiklere göre, genel hizmetler işkolunda çalışan
işçi sayısı 880 bin iken, bunlar içerisinde yerel yönetimlerde yaklaşık 120 bin işçi , özel sektörde ise 760 bin işçi istihdam edilmekte. Özel sektörde istihdam edilenlerin içerisinde ise 105 bini konut işçisi, geriye kalan 655 bin işçinin ise taşeron işçisi olarak çalışıyor.