• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kanunlar, Yönetmelikler ve Tüzükler

06.09.2011

KANUNLAR

·      Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

·      4857 Sayılı İş Kanunu

·      6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

·      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık  Sigortası Kanunu

·      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

TÜZÜKLER

·      Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alıncak Önlemlere İlişkin Tüzük

·      İş Kolları Tüzüğü

·      İşçi Sağlığ ve İş Güvenliği Tüzüğü

·      İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük

YÖNETMELİKLER

·      Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

·      Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

·      Alt İşverenlik Yönetmeliği

·      Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

·      Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik

·      Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

·      Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

·      Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

·      Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

·      Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik

·      Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

·      Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

·      Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

·      İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

·      İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

·      İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik