• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kayıtdışı İstihdamla Mücadele (KADİM) toplantısı

Kırıkkale şubemizde Kayıtdışı İstihdamla Mücadele (KADİM) toplantısı yapıldı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Projesi kapsamında İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Petrol İş Sendikamızın işbirliği ile 02.05.2008 tarihinde sendikamız eğitim salonunda bir toplantı yapıldı.Toplantıya Kırıkkale Vali Yardımcısı Cemal Polat,İş -Kur İl Müdürü Nazım Ulu , Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İhsan Kaybal ve Şube Başkanımız Recep Sefer ile Kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri katıldılar.Toplantıda söz alan İş- Kur İl Müdürü Nazım Ulu, bu projenin Başbakanlık tarafından 2006 yılı Ekim ayında b
02.05.2008

Kırıkkale şubemizde Kayıtdışı İstihdamla Mücadele (KADİM) toplantısı yapıldı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Projesi kapsamında İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Petrol İş Sendikamızın işbirliği ile 02.05.2008 tarihinde sendikamız eğitim salonunda bir toplantı yapıldı.Toplantıya Kırıkkale Vali Yardımcısı Cemal Polat,İş -Kur İl Müdürü Nazım Ulu , Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İhsan Kaybal ve Şube Başkanımız Recep Sefer ile Kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri katıldılar.Toplantıda söz alan İş- Kur İl Müdürü Nazım Ulu, bu projenin Başbakanlık tarafından 2006 yılı Ekim ayında başlatıldığını, kamudan 135, özel sektörden 13 sivil toplum örgütlerinden 21 temsilci ve 306 öğrenciye KADİM Projesi hakkında sosyal güvenlik bilincinin yerleştirilmesi hususunda bilgi verildiğini ve toplantılar yapıldığını söyledi.Diğer konuşmacılardan SGK İl Müdürü İhsan Kaybal da “Genel ekonomik dengeler, işsizlik ve toplumsal duyarlılıklar, yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla planlı, koordineli, etkin, sürekli ve tüm kesimlerin katıldığı çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde de kayıtdışı istihdamla mücadele için önceliklerin mükellefleri kayıt dışılığa iten nedenlerin iyi belirlenmesi, bu amaçta toplumsal uzlaşma ve hareket birlikteliği sağlanması ve buna uygun politikaların karma olarak uygulanması gerekmektedir. Ülke ekonomisini ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen kayıt dışı istihdamla mücadele ancak halkın, kamu yönetiminin ve sosyal tarafların birlikteliği ile etkin bir şekilde yürütülebilecektir” şeklinde konuştu.Şube Başkanımız Recep Sefer de kayıt dışı ekonominin toplumsal maliyetleri, kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı ekonominin boyutları, kayıt dışı ekonominin yarattığı tahribatlar hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:“Büyüklüğünün tahmin edilmesi son derece zor olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından son derece önemlidir. Kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması için mutlak bir kamu denetimi gerekmekte ancak kamu denetimi ülkemizde de yaşadığımız gibi yetersiz kalmaktadır. Bu noktada, daha önce de ifade ettiğimiz gibi kayıt dışılık ile mücadelede, çalışma hayatının asli unsurları işverenler ve sendikaların büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. Sendikal örgütlülüğün önünün açılması ve güçlenmesi, kamu ve devlet denetiminin yetmediği şartlarda, kayıt dışılığın azaltılması için büyük bir olanak yaratacaktır.Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin, ahlaki ve toplumsal sorumluluğa davet eden boyutlarının da altı çizilmelidir. Bilinmelidir ki, kayıt dışı çalışmamak ve çalıştırmamak toplumsal bir görevdir."