• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kayseri Akın Plastik'te işten çıkarma

Şubemize bağlı Kayseri Süksün kasabasında kurulu Akın Plastik Boru Fabrikası'nda sürdürmüş olduğumuz örgütlenme mücadelemiz devam ederken sendikaya ve örgütlü işçi oluşumuna tahammül edemeyen işveren, İşyeri Baştemsilcisi Hacı Mehmet Çağlıpatır ile birlikte 4 işçiyi tazminatsız işten attı.
18.09.2006

Şubemize bağlı Kayseri Süksün kasabasında kurulu Akın Plastik boru fabrikasında sürdürmüş olduğumuz örgütlenme mücadelemiz devam ederken Sendikaya ve Örgütlü işçi oluşumuna tahammül edemeyen işveren, İşyeri Baştemsilcisi Hacı Mehmet ÇAĞLIPATIR ile birlikte 4 işçiyi tazminatsız işten attı.
Yıllardır Sendikalı işçilere karşı yürütmüş olduğu hasma ne tavrı son yıllarda işçiye sendikaya ve örgütlü topluma karşı mevcut Hükümetinden de cesaret alarak açık saldırıya dönüştürmüştür.AKP hükümetinin kuşa çevirdiği iş güvencesi yasası ise Akın Plastik işvereni Mustafa KIZIKLI gibi anlayışlar tarafından işten atma yasasına dönüşmüştür.
Anayasaya ve yasalarla teminat altına alınan sendikalaşma hakkı ise işten atmalarla kullanılamaz bir hak durumuna dönüşmüştür.Akın Plastik işverenini yıllarca üzerlerinden ekmek yediği işçiler adına kınıyoruz.
Saygılarımla, Petrol-İş Sendikası
Kırıkkale Şube Yönetim Kurulu adına Başkan Recep SEFER