• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kemal Özkan’dan ortak mücadele vurgusu

ICEM Sanayi ve Şirket İlişkileri Direktörü Kemal Özkan küresel alandaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

17.09.2011

Petrol-İş 26. Olağan Merkez Genel Kurulu’na katılan Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) Genel Sekreteri Manfred Warda ve Sanayi ve Şirket İlişkileri Direktörü Kemal Özkan yaptıkları değerlendirmelerde sermayenin küresel örgütlenmesi karşısında emeğin de küresel düzeyde sendikalaşmasının önemine dikkat çektiler.

Kemal Özkan’ın kuruluşunda aktif görev aldığı “Uluslararası Birleşik Üretim İşçileri Federasyonunu” hakkında söyleştik. Özkan’a yeni federasyonun önümüzdeki dönem küresel sendikacılık ağını örerken motivasyonu ve dayandığı dinamiklerin ne olacağını sorduk. Özkan’ın yanıtı şöyle oldu:

“Biz yeni uluslararası federasyonumuz ile beraber üretimin, imalatın ve sanayilerin ekonomilerin temel itici motor gücü olmasını istiyoruz. Avrupa gibi Kuzey Amerika gibi gelişmiş ülkelerde artık sanayi önemli ölçüde azalıyor ve sanayiye dayalı istihdam azalıyor.

"Çok büyük bir işsiz kitlesi ortaya çıktı"

Sanayiye dayalı istihdamın azalması demek ekonomiler içerisinde dinamizmin kaybolması demek. Dolayısıyla çok büyük bir işsiz kitlesi ortaya çıktı. Bu işsiz kitlesi ile birlikte ülkelerin ekonomilerine ve sosyal yaşantılarında büyük bir dalgalanma söz konusu oluyor.

Gelişmekte olan ülkeler tarafına baktığımızda oraya görünüşte bir yatırım gidiyor ama bu yatırım gerekli istihdamı yaratmıyor, yaratsa bile kaliteli istihdam yaratmıyor. Yani insanın ailesi ile birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir istihdam ortaya koymuyor. Dolayısıyla burada hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde ki bütün işçilerin ve onların sendikalarının ortak bir mücadele yaratması ihtiyacı doğdu.

Bu itibarla biz bütün dünyada ki ana üretim alanlarını örgütleyen sendikalar olarak oturduk ve bu durumu değerlendirdik ve dedik ki artık işkolları arasındaki sınırlar son derece zayıflamıştır, bir sektör diğeri ile kolayca iç içe geçebiliyor, dolaysıyla bizim yeni bir sendikal açılım ortaya koymamız lazım.

Üretim zincirinin enerji ayağından en son ayağına kadar bütün süreçlerde bizim yer alabilmemiz lazım. Uluslararası Birleşik Üretim İşçileri Federasyonu'nu kurmakta temel saikimiz bu oldu."