• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kıdem Tazminatıyla İlgili Hesaplardan Vazgeçilmelidir!

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar Merkez Yönetim Kurulumuz adına, kıdem tazminatı hakkı ile ilgili Sendikamızın görüşünü vurgulayan  bir basın açıklaması yayınladı.

01.11.2018

Ülkemizde işçi sınıfının en temel haklarından birisi, 12 Eylül Darbesi ile budanmış olsa da, kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, yoğun sömürü altında çalışan ve yıllardır çeşitli hak gasplarına uğrayan işçilerin en büyük güvencelerinden birisidir.

Buna karşılık, sermaye kesimi 60 yılı aşkın bir süredir işçilerin bu hakkını elinden almak için çabalamaktadır. Sermayenin talepleri doğrultusunda hükümetler, kıdem tazminatı konusunu belli aralıklarla gündeme getirmektedirler.

Ekonomide kriz koşulları yaşanırken geçtiğimiz günlerde, iktidar tarafından kıdem tazminatı bir kez daha gündeme getirilmiştir.

27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda İstihdam ve Çalışma Hayatı bölümünde yer verilen politika ve tedbirlerden birisi yine kıdem tazminatı ile ilgilidir. Buna göre, tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacağı belirtilmektedir.

Programda söz konusu reformun 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Görüldüğü üzere krizin faturası, emeğin hakları tırpanlanarak işçiye çıkarılmak istenmektedir. İşçi sınıfının temel hakkı olan kıdem tazminatında, bireysel hesaba dayalı bir sisteme geçilmesiyle kurulacak fon ile kriz içindeki ekonominin finansmanında yeni bir araç oluşturulacak ve sermayeye yeni kaynak yaratılacaktır.

Kıdem tazminatı ile ilgili yapılacak düzenlemede “sosyal tarafların mutabakatı” şartı koyulması gelecek tepkileri azaltmak için ifade edilmektedir ve herhangi bir karşılığı yoktur. Zira, hükümet ve sermaye kesimi çok iyi bilmektedir ki, sendikaların ve işçilerin kıdem tazminatında fon sistemine ve haklarında herhangi bir geriye gidişe rızası yoktur.

Kıdem tazminatı hakkı, işçi sınıfının kırmızı çizgisidir. Bu hakkımızın, kriz koşullarında “fedakarlık” söylemleriyle elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Krizin bedeli emekçilere ödetilemez!

Gündeme getirilecek yeni sistemle kıdem tazminatına hak kazanma koşullarının zorlaşacağı ve gün sayısının düşeceği neredeyse kesindir. Fon sistemi ile aslında ücretin bir parçası olan kıdem tazminatının işçinin aldığı son ücretle bağı da kesilecek ve bu hakkımız piyasanın insafına bırakılmış olacaktır. Kıdem tazminatının iş güvencesi sağlayan işlevi ortadan kaldırılacaktır.

Kıdem tazminatı çalışanların elinde kalan en son ve en önemli kazanımdır. Bu hakkın geriye götürülmesi asla kabul edilemez. Geriye götürülmeye çalışılması konfederasyonumuz Türk-İş'in son genel kurulunda alınan karar gereğince genel grev sebebidir.

Petrol-İş Sendikası, kriz fırsatçılığına izin vermeyecek, kıdem tazminatı hakkını sonuna kadar savunacaktır.

Kıdem tazminatı reformu derhal gündemden düşürülmeli, kriz döneminde emeğin hakları üzerinden yapılan hesaplara son verilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Ali Ufuk Yaşar

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı