• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kimya sektöründe işkolu toplu sözleşmelerine doğru

Bu yılın başında Almanya'da kimya sektöründe bağıtlanan işkolu düzeyinde toplu sözleşmenin ardından, Belçika ve İspanya'da da IndustriALL Küresel Sendika üyesi örgütler kimya sektöründe önemli kazanımlar içeren toplu sözleşmeler bağıtladı.

29.06.2015

Belçika'da IndustriALL üyesi CSC BIE ve CG-FGTB'nin imzaladığı, 100.00 dolayında işçiyi kapsayan bir yıl süreli sözleşme ücret artışları, erken emeklilik programları, bir demografik fon ve eğitim önlemleri öngörüyor.  

Demografik fonun uzun kıdeme sahip işçiler açısından önem taşıyor. Bazı işçilerin beklenenden daha ileri bir yaşta emekli olmak durumunda kalması halinde, fon bununla ilgili sorunları çözmeyi amaçlıyor. Düzenlemenin ayrıntıları henüz belirlenmiş değil, ama fonu işverenler ile sendikalar birlikte yönetecek. 

Henüz onaylanmayı bekliyor olsa da, IndustriALL'un İspanya'daki üyeleri Industria de CC.OO. ile FITAG – UGT, 200.000 işçiyi kapsayan üç yıl süreli bir işkolu toplu sözleşmesini sonuçlandırmış bulunuyor. Toplu sözleşmede, ücret artışlarının yanı sıra, çalışanların satın alma gücünü güvence altına alan bir hüküm, güncellenmiş bir fırsat eşitliği hükmü, şirket sosyal sorumluluğu ilkesi ve çalışma yaşamında eğitimin büyük öncelik taşıdığına ilişkin bir hüküm yer alıyor.

Yeni sözleşmede, IndustriALL üyesi iki İspanyol sendikası, işverenlerin çalışma saatlerini uzatma, kıdemle ilgili ikramiyeleri kaldırma ve daha düşük bir asgari maaş artışı uygulama planlarını geri çekmesini sağladı.

İlgili sendikaları kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, IndustriALL'un her iki işkolu sözleşmesini de memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak şöyle dedi:
“Bir işkolunun tamamını kapsayan sözleşmelere nadir rastlanıyor, ama işçilerin haklarını güçlendirdiği ölçüde bu tür sözleşmelerin gelecekte daha da yaygınlaşacağı umudundayız.”