• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

28. Dönem 2. Olağan Başkanlar Kurulu İstanbul’da Yapıldı

"Kiralık İşçilik" Düzenlemesine Hayır!

Petrol-İş Sendikası 28. Dönem 2.Olağan Başkanlar Kurulu 15 Şubat tarihinde Genel Merkez Yöneticilerimiz, Denetim Kurulu Üyelerimiz ve Şube Başkanlarımızın, katılımıyla İstanbul’da başladı.

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar açış konuşmasında; çatışmalar ve terör saldırıları, yeni Anayasa, İş cinayetleri, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, asgari ücret, kıdem tazminatı, geçici iş ilişkisi, “kiralık işçilik” ve esneklik, kamuda taşeron ve geçici işçilere kadro konuları gibi başlıklara yer verdi.

 

15.02.2016

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Son aylarda artan terör saldırılarında çok sayıda güvenlik personeli şehit düşmüş ve yaralanmış, sivil vatandaşlarımızdan da hayatını kaybedenler olmuştur. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Petrol-İş, toplumsal mutabakatı gözeterek hazırlanacak, temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan, yasakları kaldıran, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin merkeze yerleştirildiği bir anayasayı savunmaktadır.

Bu perspektifle hazırlanacak bir Anayasa, ülkemizde bugün yaşanan ve acil çözümler üretilmesi gereken sosyal, siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde yeni bir zemin sağlayacaktır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı verilere göre, 2015 yılında en az 1730 işçi iş cinayetlerinde hayatını yitirmiştir. Bu ölüm rakamı, Soma, Torunlar ve Ermenek facialarının yaşandığı 2014 yılı ile neredeyse aynıdır. Yani, ülkemizde yeni Somalar, yeni Ermenekler yaşanmaya devam etmektedir.

Son derece tehlikeli bir işkolunda faaliyet gösteren Sendikamız, geçmişte olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu öncelikli faaliyetleri arasında değerlendirmektedir. Toplu iş sözleşmelerimizde konuyla ilgili maddelere yer vermeye başladık. Bu başlıkta eğitim programları planlanmaktadır. Ayrıca işyerlerimizde yaşanan İSİG sorunlarını gündemimize alarak bu sorunların çözümü noktasında çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

Asgari ücret, seçim vaatleri doğrultusunda 1.300 TL'ye yükseltilmiştir. Asgari ücretin 2016 yılı için 1.300 TL'ye yükseltilmesi kuşkusuz olumlu bir adımdır. Ancak gerek Türkiye İstatistik Kurumu'nun gerek de Türk-İş'in hesaplamaları ortadadır. 1.300 TL asgari ücretlinin geçinmesi ve insanca yaşayabilmesi için yeterli değildir.

Asgari ücretin 2016 yılının tamamı için tek bir rakam olarak 1.300 TL düzeyinde belirlenmesi, gelir vergisi dilimleri düşünüldüğünde yılın son aylarında işçinin eline daha az bir ücret geçmesi anlamına gelecektir. Türk-İş ve sendikalar, asgari ücrette vergi kaybı ile ilgili uyarılarını yapmıştır. Petrol-İş olarak konfederasyonumuzla birlikte konunun takipçisi olacağız.

Hükümet, kıdem tazminatına ilişkin bir düzenlemeyi gündemine almıştır. Ayrıca, hükümet programında da yer alan kıdem tazminatı düzenlemesi, 23 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen 11. Çalışma Meclisi'nin gündemleri arasında yer almıştı.

Kıdem tazminatında sendikaların kırmızı çizgileri bellidir, bu haklarda herhangi bir kayıp yaşanması kabul edilemez ve mücadele konusudur. Milyonlarca emekçinin ve gelecek kuşakların çalışma koşullarını belirleyecek olan böylesi bir düzenleme, konfederasyonların ve sendikaların ortak bir tavır almasını ve birlikte mücadele etmesini gerektirmektedir.

Türk-İş, bu bilinçle gerektiğinde kapsamlı bir mücadele programı ortaya koyacak çalışmalara başlamalıdır. Petrol-İş, kıdem tazminatında hak kaybına yol açacak herhangi bir düzenlemeye karşı her türlü mücadelenin içerisinde olacaktır.

Geçtiğimiz hafta 8 Şubat'ta geçici iş ilişkisi (kiralık işçilik) ve uzaktan çalışmayı kapsayan esnekleşme düzenlemelerini içeren tasarı “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla TBMM'ye sunulmuştur. Kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen bu düzenleme, geçici iş ilişkisi kurulması konusunda çeşitli sınırlandırmalar getirmiş olsa da, işçi sınıfının birçok kazanımını ortadan kaldıracak ve sendikalaşmanın önünde büyük bir engel oluşturacaktır.

Sendikaların, tıpkı kıdem tazminatı konusunda olduğu gibi, bu Tasarı ile ilgili olarak ortak bir tavır geliştirmesi ve Türk-İş'in bu yasal düzenlemeye karşı 2009 yılında olduğu gibi kararlı bir tutum alması gerekmektedir. Geçici iş ilişkisinin yaygınlaştırılması yoluyla güvencesizleşme ve sendikasızlaştırmanın önüne geçilmelidir.

Sendikamız, başta TPAO'da olmak üzere kamu işyerlerimizde taşeron ve geçici olarak çalışan işçilerin kadroya alınması konusunun takipçisi olacak, bu konuda gerektiğinde her türlü mücadeleyi verecektir."

Genel Başkan'ın konuşmasının ardından Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanlarının değerlendirmelerine geçildi.